Ακτιβίστρια της Femen αποχωρεί από την "ισλαμοφοβική" οργάνωση

  Femen
20/08/2013  [20:15]

Ακτιβίστρια της Femen αποχωρεί από την "ισλαμοφοβική" οργάνωση


Via: pelop.gr


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~zW54j$421

This entry was posted in GR and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply