13:40 – Τρεις γυναίκες διαδήλωσαν γυμνόστηθες εκεί που ψήφισε ο Πούτιν – e

Σχόλιο:

Via: e-typos.com


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~brzzk$em

This entry was posted in GR and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply