Index

SD-politiker efterfrågar fler barbröstade kvinnor SD-politiker efterfrågar barbröstade kvinnor - Expo SD tar avstånd från Håkan Klassons uttalande om kvinnor


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~O3vWF$39m