Index

Zlikwidować ministerstwo sportu! Złożył pozew, by zwolnić premiera za nieznajomość ukraińskiego


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~QKorX$39m