Αντί-ισλαμική πορεία των FEMEN στο Παρίσι

«Το γαλλικό γραφείο του κινήματος θα εκπαιδεύει τις σεξ-τρεμίστριες για ενέργειες στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το γραφείο στο Κίεβο θα προετοιμάζει τους σεξ-τρεμιστές για δράση στην ζώνη αυξημένου κινδύνου – στις χώρες της ΚΑΚ. Σύντομα το FEMEN σχεδιάζει να ανοίξει αντιπροσωπίες στη Νέα Υόρκη, στο Μόντρεαλ και το Σαν-Πάολο, ενώ σε μακροπρόθεσμη βάση το κίνημα σχεδιάζει να ιδρύσει αντιπροσωπία στο έδαφος του Ισραήλ για την προετοιμασία ενεργειών στη περιοχή της Μέσης Ανατολής», - πληροφορεί το FEMEN.

Via: greek.ruvr.ru


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~4wQ26$1e4

This entry was posted in GR and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply