Οι γυμνόστηθες Femen στο πλευρό της Ελλάδας (pics)

Xορεύουν συρτάκι και πίνουν ούζο έξω από τη γερμανική Βουλή

Via: patrasevents.gr


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~pSKKf$5tt

This entry was posted in GR and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply