14 svensker døde av nytt designerdop

Stoffet 5-IT har forårsaket 14 dødsfall i Sverige de siste ukene. Göteborgs-Posten skriver at samtlige skal være unge menn. I to av tilfellene var 5-IT direkte dødsårsak, mens stoffet ble brukt i kombinasjon med andre rusmidler i de tolv andre tilfellene.

Stoffet skal være enkelt å få tak i på internett. Et internettsøk viser flere utsalgssteder, hvor flertallet markedsfører stoffet som et «research chemical»,  stoffer som skal brukes til forskning.

- De som kjøper stoffet på nettet har ingen anelse om hvordan det skal doseres. Det er et skummelt stoff, og de som bruker det tar en kjempestor risiko, sier Henrik Enberg, kommunikasjons og presseansvarlig hos det svenske folkehelseinstituttet til nyhetsbyrået TT.

Svenske helsemyndigheter vil nå forby stoffet ved å klassifisere det som helsefarlig vare. Det vil gjøre at kjøpere vil trenge tillatelse for å få tak i stoffet.

 

Beslag i Norge

Seniorrådgiver Anders Flekke i Toll- og avgiftsdirektoratet forteller at foreløpig har blitt gjort kun et mindre beslag av stoffet på vei inn i Norge. Han forteller likevel at denne typen «research chemicals» er et voksende problem.

- Vi har en kraftig økning av slike saker i Norge, og det blir stadig flere typer stoffer, sier Flekke.

Selv om det er gjort noen større beslag, forteller han at de fleste sakene dreier seg om mindre beslag som sendes til privatpersoner, tilsynelatende til privat bruk

 

Uklar utbredelse i Norge

Konstituert overlege Jan Toralf Fosen ved Folkehelseinstituttet forteller at de kjenner til stoffet, men vet lite om utbredelsen i Norge. 5-IT har ifølge Fosen sentralstimulerende effekter som kan ligne ecstasy og amfetamin.

- Det kan gi symptomer som utvidede pupiller, svette, uro, forvirring og angst, sier Fosen.

Han forteller at produksjonsprosessene for slike rusmidler ofte er dårlige, noe som kan gi forurensning og variabel styrke.

- Ulike partier av samme type stoff kan ha vidt forskjellig styrkegrad og gjør det svært vanskelig for brukeren å vite hvilken dose som gir rus og ikke overdose, sier han.

 

Stadig nye varianter

Fosen forteller at det stadig dukker opp nye varianter av designerdrug  på markedet.

- Dette er til dels styrt av hvilke stoffer som havner på narkotikalistene i ulike land, sier han.

Seksjonssjef Martin Bjerke ved Legemiddelverket kjenner ikke til stoffet 5-IT, men forteller om en voksende produksjon av nye designerdop.

- Så fort vi forbyr noe, kommer kjemikerne med et nytt stoff, sier han.

Han forteller at kjemikerne unngår narkotikalovgivningen ved å gjøre mindre endringer i stoffenes kjemiske struktur.  Legemiddelverket har derfor foreslått en endring av narkotikaforskriften som vil gi en strengere regulering av stoffer som ligner på rusmidler som allerede er ført opp på narkotikalisten.

- Gruppeoppføring kan være aktuelt for en del stoffer, slik at vi kan ha en strengere regulering av stoffer med felles kjemisk grunnstruktur, sier Bjerke.

Via: adressa.no


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~SMhEZ$1W0

This entry was posted in NO and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply