Aktivistka z Femen míří do Paříže, z Ukrajiny prchá kvůli pokácení kříže

evenkov svm tokem na devn k v polovin srpna odstartovala "kov taen" do Ruska, jm chce Femen protestovat proti dvouletmu trestu vzen. Ten moskevsk soud vynesl nad trojic lenek rusk punkov skupiny Pussy Riot za vtrnost, kdy zaply v chrmu pse proti Vladimiru Putinovi (vce o procesu sruskmi rockerkami zde).

Jen za posledn tden v Rusku padly ti pravoslavn ke, kter podaly dajn pmo lenky Femen nebo jejich rusk nsledovnice. Prvn k v Kyjev ovem pravoslavn nebyl - evenkov omylem podezala k ukrajinskch eckch katolk (o kcen k si mete stzde).

Fotogalerie

Happening za Pussy Riot v Kyjev. Pslunice feministick organizace FemenHappening za Pussy Riot v Kyjev. Pslunice feministick organizace FemenHappening za Pussy Riot v Kyjev. Pslunice feministick organizace Femenlenky ukrajinskho enskho hnut FEMEN u lta pouvaj ve svm spoleenskm

Zobrazit fotogalerii

Jej tk z Kyjeva byl dajn dramatick. Aktivistka uprchla ze svho bytu pes balkon, kdy byla dva tdny vystavena dohledu agent ukrajinsk tajn policie SBU. Ve mst Koroste severozpadn od Kyjeva nasedla do vlaku na Varavu a odtud se chce dostat do Pae. V Polsku jet staila natoit poselstv umstn na socilnch stch.

Ve Francii m evenkov za kol vybudovat regionln centrum, kter bude pro akce skupiny pipravovat nov adeptky z cel Evropy. Svmi skandlnmi happeningy chce hnut bojovat za obranu prv en, proti prostituci a sexulnm tokm a za svobodu slova.

Tv skupiny Femen je Alexandra evenkov, sestra Inny, a organizan vedouc aktivistka Anna Hucolov. K jdru Femen se hls asi destka dvek, vtinou studentek ukrajinskch univerzit.

Via: zpravy.idnes.cz


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~mcz1U$1aF

This entry was posted in CZ and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply