Är ensam också stark?

Historiker och författarinna (just så i femininum!), deltagare i den feministiska rörelsen med fyrtio års erfarenhet Florence Montreynaud har kommenterat Aminas protest:

Jämförelsen mellan henne och Jeanne D’Arc är intressant. Vi får se två ensamma kvinnor mot alla, vilket skiljer Amina från andra feministiska aktioner under de senaste decennierna som brukade genomföras av en grupp människor. Jag skulle inte våga rekommendera någon att efterhärma henne.

Aminas uppträdande liknar Jeanne D’Arcs krig, men det finns en skillnad: Amina har ingen rustning, hon är liksom naken. Man kan ha olika åsikter om Femen, men sanningen är den att den lyckats ge kvinnobröstet en annan betydelse än den europeiska kulturens tolkning – det ammande eller det erotiska bröstet. Femen har kommit ihåg den antika mytologin eller kanske Eugene Delacroix Friheten på barrikaderna: klänningen är sönderriven, men hon har inte tid att märka det, därför att kampen är viktigast.

Amina riskerar livet för att skydda oss, män och kvinnor som tror på en bättre värld. Världen där kvinnorna ska ha jämlika rättigheter med männen, får klä sig som de vill, har rätt att uttrycka sina känslor.

Var finner hon styrkan att stå emot den yttre världen? Florence Montreynaud:

Precis som hos många oppositionella bygger hennes entusiasm på den inre tystnaden och förtroendet för sig själv, som är bevis på att hennes väg är den enda rätta vägen. Historien känner många exempel: Mandela, Martin Luther King, Gandhi… De accepterar allting lugnt. Deras handlingar är fulla av sinnesfrid. De längtar efter sanningen.

Via: swedish.ruvr.ru


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~MpW5L$30b

This entry was posted in SE and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply