Blottet bryster i Vatikanets innerste

– Den katolske kirkens syn på kvinner, abort og presters rett til ekteskap har vært foreldet i mange år. Kirken er i desperat behov for fornyelse, sier Nina Witoszek, norsk-polsk forsker og katolikk.

Første juledag blottet en Femen-aktivist brystene og stakk av med Jesusbarnet på St. Peters-plassen, i en aksjon som har vekket internasjonal oppsikt. Aksjonen føyer seg inn i en rekke av protester fra gruppen rettet mot Den katolske kirkes kvinnesyn det siste året.

LES ANALYSE: Når nonner knebles

Yoga over fattigdom

Men mens Vatikanets politi reagerte med å putte kvinnen i kasjotten, reagerer Witoszek vel så mye på hva aksjonene sier om «Den katolske kirkes gjenstridige kvinnesyn»:

– Sex er og blir en besettelse i katolisismen, og er relatert til det katolske kvinnebildet. Men frykten for å ta tak i de intime sfærer fører til mer skade enn nytte, sier forskeren.

Hun viser blant annet til kirkens sterke motstand mot prevensjon og abort, selv i tilfeller der graviditeten er resultat av voldtekt eller incest.

– Kirkens sex-besettelse trekker oppmerksomheten bort fra virkelige problemer, og fratar dem muligheten til å være en agenda-setter på viktige samfunnsområder eller tilfredsstille samfunnets voksende åndelige behov. Det gjør at folk foretrekker å gå til New Age-møter og yoga-seminarer heller enn å gå til den katolske kirken, sier Witoszek.

Følg oss på Facebook og Twitter!

– Ødeleggende

Det er kvinners rett til å bestemme over egen kropp som driver Femen-aktivistenes tidvis ekstreme aksjoner. Og på dette feltet har Den katolske kirke stor påvirkningskraft, mener Njål Høstmælingen, ekspert på internasjonale menneskerettigheter.

– Den katolske kirke er et så stort og sterkt trossamfunn at det ligner nesten på en stat. Dermed får de også mye oppmerksomhet, som strekker seg langt utenfor spørsmålet om å tro eller ikke tro. Men på noen menneskerettighetsområder, spesielt på felt som abort, likestilling og seksuelle overgrep, har Den katolske kirke vært mer en ødelegger enn en bygger, sier Høstmælingen.

Høstmælingen sier at kirkens potensial til å snu og spille en positiv rolle, er stort. Historisk sett har kirken også fungert som en frigjøringskraft, understreker han, slik som under frigjøringsbevegelsen i Latin-Amerika.

LES OGSÅ: Toppløs kvinne stormet kirkeleder

Mer enn BH-triks

Dersom Den katolske kirke skal endres, må det mer til enn brystblotting, mener Witoszek.

– Siden paven og biskopene står så høyt i systemet og dogma er så sterk, er det ikke nok å følge «Pussy Riot-strategien». Men nå har vi en pave som er innstilt på nytenkning. Da er det bare å gripe sjansen, sier hun.

Forskeren etterlyser i stedet en «utpressingsgruppe» bestående av både kvinner, menn og moralske autoriteter, som kan ha en dialog-orientert tilnærming til paven og hans rådgivere.

– Har det norske, katolske samfunnet noen rolle å spille her?

– Ja. Skandinavia har mange kritiske, opplyste og økumeniske katolikker enn andre land. De bør mobiliseres bedre i fornyelsesprosessen, sier Witoszek.

LES OGSÅ: Toppløs abortdemo i kirketårn

Via: vl.no


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~j0mJY$5mM

This entry was posted in NO and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply