Boete voor activiste die Kerstnachtmis verstoorde

De 21-jarige Josephine Witt, lid van de actiegroep Femen, sprong vorig jaar tijdens het begin van de Kerstnachtmis topless op de altaartafel van de Keulse kathedraal. Op haar lijf stond de tekst 'Ik ben God'. De heiligschennende actie vond plaats op de tachtigste verjaardag van kardinaal Joachim Meisner die kort daarna met emeritaat zou gaan.

'Niet laten verpesten'
De kardinaal reageerde gelaten op het voorval. Toen de vrouw was weggevoerd zei hij niet door haar optreden de Kerstviering te willen laten verpesten. Na een reinigingsritueel werd de altaartafel weer in gebruik genomen en de Mis voortgezet. Bij het slotgebed sloot de oude kardinaal de vrouw in zijn gebed in.

Geen jeugdrecht
De vrouw is aangeklaagd wegens ernstige verstoring van de godsdienstuitoefening. Behalve dat zij met haar daad het altaar ontwijdde scandeerde zij antigodsdienstige leuzen.
Hoewel destijds nog geen 21 is de vrouw toch volgens het volwassenenrecht behandeld. Volgens de Officier van Justitie blijkt uit haar eigen verklaring dat haar actie weloverwogen was. Hij eiste een boete van 1600 euro, waarmee zij verschoond blijft van een strafblad.

Politiek gemotiveerd
Volgens Witt zelf was haar actie politiek gemotiveerd. Het was niet primair de bedoeling de Mis te verstoren, maar om aandacht te vragen voor de rechten van vrouwen en een boodschap van vrede en verzoening te verspreiden. De evangelisch gedoopte Witt zei verbaasd te zijn over de heftigheid waarmee de kerkgangers op haar actie hadden gereageerd. Ze vindt het betreurenswaardig dat haar actie kennelijk geen mentaliteitsverandering in de katholieke Kerk teweeg heeft gebracht.

Geen begrip
Het Keulse Domkapittel heeft de strafmaat toegejuicht. "Wij hebben geen enkel begrip voor de uitspraak van mevrouw Witt dat het haar niet primair om een verstoring van de eredienst ging", aldus Domproost Norbert Feldhoff. Ook de bewering dat zij met haar actie een boodschap van vrede en verzoening wilde brengen gaat er bij hem niet in.

Ernstige ontwijding
De van oorsprong Oekraïense actiegroep Femen liet in 2008 voor het eerst van zich horen door in Kyiv een groot kruisbeeld om te zagen. De groep zegt zich te verzetten tegen het patriarchaat, dictatuur en religie. De protestacties worden gewoonlijk uitgevoerd door vrouwen met ontbloot bovenlijf waarop slogans staan geschreven. In Parijs was de La Madeleinekerk het doelwit van ernstige ontwijding en werd de inzegening van een nieuwe klok voor de Notre Dame verstoord. Tijdens de synode doken actievoersters op op het Sint-Pietersplein. De Belgische aartsbisschop Leonard werd tot tweemaal toe door Femenactivisten belaagd.
Een onthullende documentaire over de actiegroep heeft laten zien dat de vrouwen in hoge mate afhankelijk zijn van een schimmige en dictatoriaal optreden man. Die claimt een nieuwe feministische golf op gang te willen brengen.

Via: katholieknieuwsblad.nl


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~wPqQG$5fI

This entry was posted in NL and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply