Cyryl vs Femen 0:1

Nie za bardzo pojmuję zawirowania wokół wizyty pana Kiryła Gundiajewa w Polsce. "Sekta smoleńska" protestowała przeciwko wizycie zapewne z obowiązku, natomiast obnoszący się z transparentem o pojednaniu Słowian strzelili sobie w stopę. Pan Gundiajew jest narodowości mordwińskiej a to grupa ludów ugrofińskich a nie słowiańskich.

Jeżeli Episkopat i władze Cerkwi przy okazji tej wizyty miały za cel krok ku ekumenizmowi - ich nadzieje okazały się płonne. Ani mnie Pan Gundiajew ziębi, ani grzeje. Innymi słowy życiowa postawa pana Gundiajewa raczej odstręcza od chrześcijaństwa, niż miałaby ku niemu kogokolwiek skłaniać.

Tak się przypadkowo(?) złożyło, że w dniu wczorajszym grupa satanistyczna dokonała profanacji krzyża w Kijowie.  Pisałem w poprzednim poście na ten temat, iż każda akcja wywołuje przeciwdziałanie. Satanistki wbrew własnym intencjom uczyniły dla ekumenizmu w dniu wczorajszym więcej niż pan Cyryl. Chociaż był to krzyż unicki, wszyscy dziś jesteśmy w łączności duchowej z prześladowanymi za wiarę braćmi na Wschodzie. Modlimy się o powrót krzyża na należne mu miejsce.

Jednak modlitwa jest warunkiem koniecznym dla pozytywnego działania. Proponuję akcję 10 za jeden: za każdy zniszczony przez ateistów krzyż umieśćmy w przestrzeni publicznej 10 naszych symboli religijnych. Tak zaczynał swą drogę duchową młody Stefan Wyszyński, budując wraz z ojcem potajemnie przydrożne kapliczki. Udokumentujmy nasze działanie na filmach i umieszczajmy w sieci. Dzisiaj Kościół potrzebuje poboznych, dorosłych, silnych  mężczyzn publicznie dających wyraz swojej wierze.  Wiara bez uczynków jest martwa, jednak wiara nie manifestowana publicznie nie jest pełna. Nie wstyd dziś być ewangelikiem, przyznają się do tego celebryci.

Nie jest obciachem być mężczyzną katolikiem (bierzcie przykład z Cejrowskiego). Gdyby Stefański chodził na lekcje katechezy zamiast ekonomii, Plichta nie okradałby współobywateli. No i brakuje mi kategorii adekwatnej dla tego wpisu. Panie Janke, gdzie jest kategoria religia? My chcemy Boga w telewizji i na blogu.

Via: grabie.salon24.pl


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~ZmMse$1VQ

This entry was posted in PL and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply