Dagsböter för bröstkuppen i Almedalen

Samtliga kvinnor får 40 dagsböter á 50 kronor - för förargelseväckande beteende. Detta för att de som åklagaren formulerar saken "offentligen sprungit nakna på överkroppen och skrikit, vilket varit ägnat att väcka förargelse hos allmänheten".

De får också 40 dagsböter vardera för brottet "överträdelse av myndighets förbud". För att de sprungit in över polisens avspärrningar. Det brottet kostade alltså lika mycket som den bara överkroppen.

De tre kvinnorna får alltså 80 dagsböter var och får böta totalt 4 000 kronor för sin bröstkupp i Almedalen.

Gruppen Femens aktion under Fredrik Reinfeldts tal var en av de mest uppmärksammade händelserna under Almedalsveckan.

Kvinnorna som visade brösten med målat budskap på visade sig agera i

konflikten kring Ojnareskogen på Gotland och om gruvboomen.

Som Radio Gotland berättat tidigare hamnade själva sakfrågan i skymundan av de rubriker om bröstchock som aktionens spektakulära tillvägagångssätt genererade.

Samma kväll tågade ett 600 personer stort demonstrationståg genom Visbys gator, med liknande budskap. Men det uppmärksammades inte alls i media.

Via: sverigesradio.se


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~MwQ26$5J7

This entry was posted in SE and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply