FEMEN ria mép Hitler tấn công Marine Le Pen

Đảng đối lập của cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy cùng với "Liên minh Dân chủ và độc lập" đã giành phần thắng. Khoảng 70 bộ phận hành chính của đất nước đã bỏ phiếu cho họ. Đảng Xã hội cầm quyền đứng thứ hai. Họ có thể chiếm ghế tại 30 khu vực.

Phong trào "Mặt trận quốc gia"  đạt số phiếu kỷ lục, gần 40%, theo kênh truyền hình "Nước Nga 24". Tuy nhiên, tỷ lệ này không cho phép họ chiếm đa số trong chính phủ.

Trong khi đó Marine Le Pen đã bị các nhà hoạt động FEMEN tấn công tại một trong các điểm bỏ phiếu gần trường tiểu học. Các cô gái đã phản đối chính sách của "Mặt trận quốc gia". Họ cầm biểu ngữ "Tôi là phát xít", vẽ biểu tượng của phong trào trên người và vẽ ria mép của Adolf Hitler trên mặt. Le Pen có phản ứng bình thản trước chuyện này.

Via: vn.sputniknews.com


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~cerOW$5xU

This entry was posted in VN and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply