Femenaktivist gripen för Jesusstöld

Kvinnan hade, i likhet med andra Femen-aktioner, bar överkropp, med orden "God is Woman" skrivna över bröstet. När hon tagit upp figuren rusade en polis fram och grep henne.

Aktionen gjordes en bra stund efter det att påven Franciskus hållit sitt årliga jultal vid platsen, men tusentals pilgrimer befann sig fortfarande på det berömda torget.

Femen har genomfört liknande aktioner i Vatikanen tidigare, bland annat en i november inför ett påvebesök till Europaparlamentet.

Rörelsen, som startade i Ukraina som en protest mot den dåvarande Kremlvänliga regeringen, är också emot den katolska kyrkans hållning i frågorna om abort och samkönade äktenskap.


Via: hbl.fi


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~gmMse$5lv

This entry was posted in SE and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply