Femens ledare nekad inresa till Ryssland

Man har nekat ledaren för den ukrainska kvinnliga rörelsen Femen Anna Gutsol, som häktades på en internationell flygplats i S:t Petersburg, inresa till Ryssland. Hon ska föras från flygplatsen i S:t Petersburg till Paris varifrån hon flög till Ryssland.

Hon utsätts för extra begränsningar. Inresan för henne är förbjuden och hon ska föras till Paris med flygningen klockan 11, meddelade en företrädare för gränsbevakningstjänsten utan att nämna orsaken varför Gutsol har nekats inresa till landet.

Via: swedish.ruvr.ru


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~a8Hng$1sc

This entry was posted in SE and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply