Full Monty

Bedenlerinin erkeklerin en çok baktıkları yerlerini, siyasal, kültürel, çevreci anlamda bir mücadele alanına çevirdikleri, bir anlamda erkeklerin cinsiyetçi yaklaşımlarını ters yüz ettikleri için gerçek bir Femen destekçisi olduğumu belirteyim öncelikle. Çünkü Femen’in meselesi, karalamak isteyenlerin sandıkları gibi, “çıplaklık” değil. Hep hırpalanan, hep nesne haline gelen kadın bedenini, “aktivizmin aracına” dönüştürmek gibi “çok zekice” bir eylem tarzları var. Kadın çıplaklığı deyince aklı dönenlerle kafa da bulmuş oluyorlar ki, asıl tutulduğum yan bu.

Cesaret isteyen, -Fas’ta bile çıplak eylem yaptılar, düşünün- yerleşik değerleri, son derece soylu bulduğum amaçlar için alt üst etmekten çekinmeyen kahramanlar bunlar. Kadın bedeni üzerinde, kadından daha çok hak iddia eden erkek egemen kültürün cinsiyetçi otoritesini, bu kültürün büyük bir ikiyüzlülükle çıplaklığa -sözümona- koyduğu yasağını delerek hiçe indirmelerini de önemli buluyorum.

Kadının ancak/sadece “estetik bir varlık” olarak değerlendirildiği günümüzde, teşhirci olma tuzağına düşmemeyi başarıyorlar ayrıca. Yarı çıplak dile getirdikleri itirazlarının ruhunu yakalayamayanlar, bu cesur kadınları sadece “çıplak” olarak görürler. Oysa, onları çıplak görmemizi engelleyecek kadar anlamlı işler yapıyorlar. Yani gerçekten, -sakıncalı tarafları varsa da bilememekle (elbette önemsememekle de) beraber- Femen hareketine hep sempatiyle baktım. Tek kelimeyle cesurlar, erkekçi bakışla dalga geçecek kadar kendilerine güvenliler.

Bu yüzden belki de, Türkiye’de şube açtığı haberleriyle birlikte medyada arzı ednam eden Femen’in Türk üyeleri, -lütfen bağışlasınlar- pek bir yapay geldiler bana. Elbette onlarınki de cesurcaydı doğrusu. Çıplak göğüslerine Türk bayrağı resmetmek tabii ki cesaret gerektiren bir hareket. Kadının kendisine tahammül edemeyenlerin olduğu bir toplumda çıplak olmak ne demek? Bunu başarabilmesine rağmen, bizim Femen kızlarının bir Femen üyesinin, tüm dinleri “kötülediği” iddia edilen bir tweet atması nedeniyle, “biz bu işte yokuz” deyip tek tek çark ederek Femen’i terk etmelerini takdir edenlerden değilim. Yapaylık dediğim tavırın doğal sonucudur bu.

Tweeti atan Femen üyesi belki densizlik etmiştir ama Femen, din karşıtı ya da dine saygısız bir hareket değil. Din dahil, insani olana karşı her şeye muhalif bir hareket. Bizim koftiden Femen üyeleri bunu biliyor olmalıydılar. Türkiye’de kıyamet koparan dinci çevreler varsa Ukrayna’da da, Rusya’da da var. Femen, bu ülkelerde de kiliseyi, cinsiyetçi, kadın düşmanı tutumundan ötürü protesto ediyor her fırsatta. Femen, gittiği ülkenin “değerlerini” hesaba katarak eylem gerçekleştiren bir örgüt de değil. Tek tip eylem tarzı var, o da “yarı çıplaklık”. Bunu, örneğin Fas’ta bile hayata geçirebildiler. Yani bu cesur kadınların içinde yer aldıkları örgüt değerlere saygı adı altında “araziye uyma” türü bir kaypaklık içinde olmadı hiçbir zaman.

Egemenlerin, her defasında işine geldikleri gibi kullandıkları değerlere saygı gerekçesi Femen için geçerli değil. Femen’in üyelikleri pek kısa sürmüş Türk mensupları bunu bilmiyorlar mıydı? Meselenin sadece göğüs göstermek olmadığını ya da. Femen kendisini dine karşı olmak üzerinden tanımlayan bir hareket değil. Tweet densizliği eleştirilebilir ama paçaları yağlayıp kaçmak Femen tarzına uymuyor.

Cesaret, biraz da “cüretle” ilgilidir. Bunca yıldır “kutsallığa”, “değerlere”, başkalarının kendilerine göre yonttuğu “kamusal iyi”ye cesaretle karşı çıkma “cüretini” gösteren Femen gibi “gerçek” olamayacaksanız girmeyeceksiniz bu işe. Bizim yerli Femen üyeleri çıplaklığı sadece “soyunmak” sanmışlar belli ki. Nükleer enerjiye, çevre kirliliğine, baskılara karşı bedenini elbiseden arındırmak değildir “çıplaklık”, bu nedenle Femen’in gerçek, cesur üyelerine “çıplak” diyemezsiniz.

Cesaretten, ilkeden, direnmekten kaçınmaktır çıplak kalmak. O nedenle asıl “çıplak” olan bizim çakma Femen’cilerdir olsa olsa.

Anadan üryan çıplak hem de.

Via: haber.sol.org.tr


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~yMhDZ$4QQ

This entry was posted in TR and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply