GLOSA: Pussy Riot vs. Femen

Meme porovnvat

Upmn eeno, tvrten (26/12) poin Jany danovov jsem uvtal. Hovom o krdei soku Jeka z jesliek na vatiknskm Svatopertskm nmst.

Aby nedolo k nedorozumn: pozitivn jsem akci Jany nahoe bez hodnotil z jedinho dvodu. Abychom mohli porovnat dvoj zloin a nsledn tresty.

Jednoho zloinu se podle ruskch ad dopustila 21. 2. 2012 tamn skupina Pussy Riot v moskevskm sdelnm chrmu patriarchy Rusk pravoslavn crkve. Za punkovou modlitbu byly Marija Aljochinov a Nadda Tolokonnikovov odsouzeny ke dvma rokm do vzen, zatmco Jekatrina Samuceviov odela od odvolacho soudu s podmnnm trestem.

S vnonm vatiknskm excesem nemaj sice Pussy Riot nic spolenho, Jana je aktivistkou ukrajinsk skupiny Femen, nicmn jistou podobnost tu nalezneme. V obou ppadech lo o akci na mst zcela (Moskva) nebo do velk mry (venkovn prostor Vatiknu) souvisejcm s nboenstvm. V obou ppadech byly protagonistky/protagonistka zateny/zatena a v obou ppadech nsledoval trest.

O tom ruskm hovoit neteba, byl to takov mediln lgr, e jeho postien aktrky zahrnul do vnon promluvy i sm esk prezident.

S naptm ekal, jak bude odpov Vatiknu na osobit protest Jany danovov, kter, na rozdl od pornografick skupinky Pussy Riot, je byly pi punkov modlitb v Chrmu Krista Spasitele odn od hlavy a po paty, v odvnm modelu prezentovala nemn odvn npis Bh je ena.

Mdia ns sice potraila, e Jana by mohla bt souzena za obscnnost a pokus o krde a navc podle mluvho papeskho sttu Lombardiniho mla urazit nboensk ctn mnoha lid (v zjmu objektivity je nutn ale tak ci, e nkte ptomn se dle televiznch zvr docela dobe bavili), nicmn vsledek je docela jin a s kauzou Pussy Riot nesrovnateln.

Dnes (27/12) jsme se dozvdli, e vatiknsk ady Janu propustily. Nikoli bez trestu: m zkaz vstupu na zem Vatiknu, jako i do prostor na exteritorilnm zem papeskho sttu mimo vatiknsk teritorium.

V principu stejn in a zsadn rozdln trest. Prv takov je rozdl mezi Vchodem a Zpadem.

Anebo si myslte, e Jana danovov by mla jt tak na dva roky do lochu?

femen

Jako z aknho filmu. Nutno uznat, e akn byla nejen Jana, ale tak vatiknt strci veejnho podku.

Stejskal.estranky.cz


Via: neviditelnypes.lidovky.cz


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~gic8a$5lU

This entry was posted in CZ and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply