Kolín n. R.: Feministka potrestána za narušení bohoslužby v katedrále

Každý může umírat bez bolesti

Osnabrücký lékař Winfried Hardinghaus doufá, že bude zákonem zakázán jakýkoli druh organizované asistované sebevraždy. Kromě toho je nutno zabránit tomu, aby se asistence při sebevraždě „stala běžným, normálním nebo obvyklým lékařským opatřením“, řekl Hardinghaus listu Tagespost ve Würzb...

Via: res.claritatis.cz


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~QFBkR$5ex

This entry was posted in CZ and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply