LÉKO: Násilí na ženách v Kolíně. Proč Femen a Pussy Riot mlčí?

Nejsem sm, koho napadla paralela mezi ernobylem a tm, jak mainstreamov nmeck mdia informovala o silvestrovskch sexulnch tocch mladch mu (vtinou pr s migran minulost) na eny v Koln nad Rnem, v Hamburku, Stuttgartu a dalch mstech. Mstn policie nejdve vydala zprvu o klidn noci, pozdji pila nov, kde u se psalo o krdech a sexulnm obtovn. Zajmav je, e mstn denk Klner Stadt-Anzeiger o vem napsal takka okamit, avak tuto zprvu nikdo z velkch medilnch hr nepevzal. I siln protiuprchlickmu serveru Junge Freiheit trvalo pr dn, ne zprvu povsil na web. Veejnoprvn televize ZDF vak stle mlela, s odvyslnm reporte ekala a do veera 5. ledna. Za toto zpodn se omluvila, redaktoi pr nemli hotov nkter rozhovory... Kadopdn Nmci nyn zkouej zformulovat jaksi dlouhodob pouen z on krtk silvestrovsk noci.

Tento ppad nic nemn na nzoru rozenm zejmna na krajn pravici, e nmeck urnalistika u nechce nestrann informovat, ale jako jedna ohromn elitn s provd pouze aktuln vldn i bruselskou propagandu. A vraz Lgenpresse (litisk) se stv stle populrnjm vrazem na pravici. Po udlostech v Koln nad Rnem i nkdej spolkov ministr vnitra za CSU Hans-Peter Friedrich oznail nmeck tisk za kartel, kter ped veejnost vdom zamluje urit tmata. Svoboda mdi je v Nmecku velk tma u nkolik let, napklad mezi losk knin bestsellery patila kniha Gekaufte Journalisten (Zaplacen novini), kterou napsal dlouholet novin denku Frankfurter Allgemeine Zeitung Udo Ulfkotte.

Nejvce mne ale pekvapilo, e kdy se stovky en stanou obt nechutnch trestnch in, feministick organizace a na pr zvednutch plakt odsuzujcch sexismus tentokrt ml. Jak to, e lenky ukrajinsk sextremistick organizace Femen i rusk skupiny Pussy Riot, kter rovn bojuje proti sexismu a rznm druhm diskriminace, nedemonstruj v muslimskch tvrtch velkch nmeckch mst? Vyvdt v kesanskm kostele ped oltem nebo inzultovat katolickho knze u umj dokonale, pro aktivistky nemaj nyn dvod k hysterii? e by po uvaly dvoj metr? Nebo pachatel nebyli ti sprvn?

OBRAZEM: Protesty Femen a Pussy Riot

Aktivistky Femen protestuj proti francouzsk Nrodn front.Smrt mdi i policist se strhla kolem aktivistky z hnut Femen protestujc v Budapeti proti nvtv Vladimra Putina.

Dvod civilizanch bitev, kter nyn provme, nejlpe vykreslila svtoznm muslimsk novinka, aktivistka a spisovatelka MonaEltahawyov, autorka slavn knihy Headscarves and Hymens Why the Middle East Needs a Sexual Revolution (esky bohuel zatm nevyla). Sama byla mnohokrt obt sexulnho nsil. Hybatelem krajn pravice je skryt rasismus, na druh stran levici zdokonalovali kulturu zamlovn. Je teba a je mon si vit ciz kultury, ale nesmme tabuizovat jej stinn strnky. Dvoj metr je k niemu.

Via: lidovky.cz


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~YAAAi$6Ot

This entry was posted in CZ and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply