Một phụ nữ gây náo động Quốc hội Canada

Một phụ nữ gây náo động Quốc hội Canada

Theo AFP, người phụ nữ trên là một thành viên của nhóm biểu tình bảo vệ quyền lợi phụ nữ Femen có trụ sở tại Paris. Trong buổi họp về dự luật chống khủng bố C-51, cô này bất ngờ cởi hết áo rồi bắt đầu chạy và hét to dự luật chống khủng bố là "cuộc chiến chống lại sự tự do”. Các nhân viên an ninh đã phải đuổi bắt cô quanh phòng trưng bày công cộng của Quốc hội.

Các hoạt động tại tòa nhà bị gián đoạn sau hành động của người phụ nữ. Cô này đã bị giữ ngay sau đó vì hành vi không đứng đắn và cấm xuất hiện tại Quốc hội trong vòng một năm.

Via: dantri.com.vn


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~icNU7$5vz

This entry was posted in VN and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply