Muzeum Lubelskie ww finale plebiscytu "Wydarzenie Historyczne …

Plebiscyt zorganizowao Muzeum Historii Polski wraz z portalem "Historia.org.pl". Jego celem jest uhonorowanie organizatorw i inicjatorw najciekawszych wydarze historycznych. Spord 65 zgosze wyoniono dwunastu kandydatw, ktrzy znaleli si w finale.

- Kady nasz udzia w konkursach jest niezwykle cenny, a to ju kolejny, do ktrego nas zgoszono. Trzymamy wic kciuki - mwi Zygmunt Nasalski, dyrektor Muzeum Lubelskiego.

Remont, ktry zosta doceniony przez jury, rozpocz si w 2010 roku. Projekt kosztowa cznie 14 mln z, z czego 70 proc. stanowiy rodki unijne. Pienidze przeznaczono midzy innymi na konserwacj gotyckiej elewacji Kaplicy na Zamku, remont wiby dachowej oraz wymian pokrycia dachu kaplicy czy wymian systemu klimatyzacji.

- To ostatnie byo bardzo trudn operacj, bo kaplica jest miejscem, w ktrym nie mona przecie wbi choby jednego gwodzia - wyjania dyrektor Nasalski.

Mimo to, inynierom udao si zamontowa maszyny klimatyzacyjne, ktre utrzymuj wymagan temperatur 18-19 stopni Celsjusza i ok. 55-procentow wilgotno powietrza.

Innym elementem remontu byo przystosowanie do zwiedzania romaskiego dononu na dziedzicu zamkowym i budowa tarasu widokowego na szczycie wiey (w tej chwili taras jest zamknity ze wzgldu na warunki pogodowe, muzeum otworzy go w pierwsze bezniene dni) oraz remont Bramy Krakowskiej, w tym przywrcenie monogramu krla Stanisawa Augusta Poniatowskiego na jej szczycie.

Dziki projektowi remontowemu, zwiedzajcy mog te korzysta z tzw. kioskw multimedialnych na korytarzach muzeum i podziwia nowe wystawy, jak np. galeria sztuki zdobniczej.

Dua cz wykonanych prac jest niewidoczna dla turystw, ale niezbdna dla samej instytucji.

- Chodzi np. o modernizacj naszych magazynw, choby poprzez zakup nowych samobienych regaw. Pozyskano te now przestrze, dziki czemu podwoilimy nasze moliwoci magazynowe - komentuje dyr. Nasalski, przypominajc, e muzeum ma na stanie 160 tysicy eksponatw.

Gosowa na lubelski projekt mona do 31 marca na stronie whr2012.muzhp.pl.

Moesz wiedzie wicej! Kliknij i zarejestruj si: www.kurierlubelski.pl/piano

Open all references in tabs: [1 - 4]

Via: kurierlubelski.pl


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~sic8a$2TF

This entry was posted in PL and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply