Obnażone aktywistki Femenu protestowały w Paryżu

Feministki sprzeciwiały się decyzji paryskiego sądu w sprawie ich działaczki Jany Żdanowej, która została skazana na karę 6 tys. euro grzywny za "ekshibicjonizm" oraz zniszczenie figury woskowej Władimira Putina w paryskim muzeum. Feministki przyniosły plakaty z napisami "Feministka nie ekshibicjonistka", "Naga i wolna", "Nie jesteśmy przestępcami".
Żdanowa zniszczyła figurę Putina w czerwcu tego roku. Za zniszczenie została skazana na grzywnę 1500 euro, za szkody materialne wyrządzone muzeum - 3 tys. euro, za uszczerbek moralny - 1 tys. euro. Ponadto aktywistka musi uiścić 500 euro opłat prawnych.

Via: pomorska.pl


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~allLH$5We

This entry was posted in PL and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply