Об’єднання жінок може сприйматись… як заклик до порушення …

До друку

Саме так 12.09.2011 р. Державна реєстраційна служба у своїй відмові щодо легалізації шляхом повідомлення витлумачила основну мету діяльності Всеукраїнської громадської організації «Жіночий рух «ФЕМЕН»!

Розчулює посилання на ст. 24 Конституції України! Згадались вікопомні слова Секретаря ЦК КПСС тов. А.А. Жданова: «Якщо партія сказала, то воно вже так уже і є! А хто того не бачить,– або ворог народу, або несповна розуму.»

Стаття 36 (частина перша) Конституції України гарантує право громадянам (тобто всім без винятку) України на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення та захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадянського порядку, охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей.

Виникає питання: яким чином, на думку Заступника Голови Укрдержреєстру “мета діяльності” (навіть не діяльність) «Жіночого руху «ФЕМЕН» може спричинити до закликів до порушення громадського порядку або прав і свобод інших людей? Невже тим, що вони прагнуть боротись з дискримінацією жінок, про яку волають чине геть усі ґендерні НУО України? А чи просто тому, що окремі, «ну дуже вже «цнотливі» чиновники» просто не сприймають практику протестів «ФЕМЕН»? Можливо, ми теж не сприймаємо. Але чим є відмова у легалізації на таких псевдопідставах, як не брутальним порушенням частин першої та другої тієї ж самої Конституції України щодо неприпустимості дискримінації за будь-якими ознаками?

Але тоді вже ПОРА! Вносити до Конституції України поправки, що дозволяють державним службовцям «тащіть і нє пущать» (с) М.Є. Салтиков-Щєдрін.

* * *

Принагідно: Не так давно у державній реєстрації було відмовлено НУО «Громадянський опір», лідером якої є Олександра Кужель. «Майдан-Моніторинг» й досі чекає на фактологію від «Громадянського опору».

Схоже, що для нинішньої влади не залежні від них громадські організації,– то апріорі «підривні елементи». А свобода об’єднань,– то лишень ні до чого не зобов’язуючий припис Конституції. Як і свобода слова, і свобода висловлювань, і свобода мирних зборів.

На наш погляд, незаконінсть дій Державної реєстраційної служби та факт дискримінації є очевидними, відтак “ФЕМЕН” отримує можливість повеселитися за відповідним позовом до цього державного органу десь у суді. Якщо захочуть.

 

 

<!-- Before -->

Open all references in tabs: [1 - 4]

Via: maidan.org.ua


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~gRinI$P1

This entry was posted in UA and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply