Omlouváme se, víckrát se nesvlékneme, slíbily Femen v Tunisku

Proputn nsledovalo pot, co odvolac soud ve stedu zmnil pvodn nepodmnn tresty na podmnku.

Mu z ochranky zpacifikoval aktivistku z Femen. Polonah eny protestovaly ped Evropskou komis bhem nvtvy tuniskho premira v Bruselu.

"Verdikt byl vydn. Jsou to tyi msce a jeden den podmnn. Vyjdou na svobodu za nkolik hodin," ekl jet o stedenm veeru obhjce Evropanek po vynesen novho verdiktu. Podle advokt mly aktivistky "obrovsk tst", e takto vyvzly.

"Nechtli jsme okovat"
Tsn ped plnoc pak z bran vznice skuten vyjel mikrobus s dvma Francouzkami a jednou Nmkou, aby je odvezl k vyzen poslednch formalit na ministerstvo vnitra. Odtud aktivistky odjely pmo na mezinrodn letit, odkud maj dnes rno odlett do Evropy.

"Lituji, co jsem udlala, a omlouvm se, ekla ped soudcem Josephine Markmannov. "Nechtli jsme a tak okovat Tunisany a rozhodn se nieho takovho znovu nedopustme," slbila Pauline Hillierov podle agentury AFP.

Ti Evropanky z hnut Femen skonily v Tunisku ve vzen.

Prvoinstann soud poslal 12. ervna aktivistky na tyi msce a jeden den do vzen za neslun chovn. V duchu hnut, tedy do pasu nah, toti koncem kvtna podpoily uvznnou tuniskou lenku Femenu. Zmrnn psnho trestu by podle agentury Reuters mlo uklidnit hnv Evropsk unie jako hlavnho hospodskho partnera severoafrick zem.

Tunisk aktivistka Femenu Amna Tajlrov zstv ve vzen. Nevldn organizace na Zpad i laick opozice v zemi povauj jej ppad za pklad potlaovn svobody projevu za vldy, nastolen po "arabskm jaru".

Dva roky za memi
Proti stle irmu uplatovn islmskch pravidel ve spolenosti za nov vldy Tajlrov protestovala tm, e zveejnila na internetu sv snmky, na kterch byla do pl tla nah a trup mla popsan protivldnmi hesly.

Francouzka Marguerite Stern opout brnu vznice v Tunisu.

Nsledn byla obvinna z neleglnho dren spreje se slznm plynem a tak by jet mohla bt obalovna i ze znesvcen hbitova, protoe byla zadrena, kdy na ze kajruvnskho hbitova psala slovo Femen. Za to j hroz a dvoulet vzen. Ve vazb je od 19. kvtna.

Via: lidovky.cz


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~ZAAAi$3PH

This entry was posted in CZ and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply