Organizacje apelują o ukaranie sprawców uprowadzenia aktywistek Femenu

List do ambasadora Biaorusi w Polsce Wiktara Gajsoniaka podpisay m.in. organizacje feministyczne oraz dziaajce na rzecz rwnego traktowania i niedyskryminacji: Porozumienie Kobiet 8 Marca, Fundacja MaMa, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Koalicja Karat, Kampania Przeciw Homofobii, Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Feminoteka, Fundacja "Inna "Przestrze" i Partia Kobiet.

W pimie podkrelono, e to, co przydarzyo si dziaaczkom Femenu, jest sytuacj niedopuszczaln w kraju europejskim, pretendujcym do wsppracy z Uni Europejsk.

"Niezalenie od tego, kim s sprawcy, to zdarzenie nie powinno mie miejsca, poniewa stanowi naruszenie prawa oraz fundamentalnych zasad wspycia spoecznego. W naszej opinii wadze Biaorusi powinny stanowczo odegna si od takich dziaa oraz zrobi co w ich mocy, aby znale i ukara sprawcw" - czytamy w licie.

W poniedziaek rano trzy dziaaczki organizacji Femen przeprowadziy przed gmachem KGB w Misku akcj solidarnoci z opozycj w rocznic zdawienia protestu po wyborach z 19 grudnia 2010 r. Pnagie rozwiny plakaty z napisem "Wolno winiom politycznym" oraz "Niech yje Biaoru". Australijsk operatork grupy, Kitty Green, zatrzymano na kilka godzin, a dziaaczkom udao si uciec.

W poniedziaek wieczorem stracono z nimi jednak czno telefoniczn. Nastpnego dnia inna dziaaczka Femenu poinformowaa, powoujc si na relacj jednej z nich, e dziewczyny zostay zatrzymane przez milicj i KGB na dworcu kolejowym w Misku, i e wywieziono je do lasu. Tam "oblano je olejem (prawdopodobnie napdowym - PAP), zmuszano, by si rozbieray, groono podpaleniem, groono noem, ktrym potem obcinano im wosy". "Wszystko to funkcjonariusze KGB nagrywali kamer wideo. Nastpnie zostay one porzucone nago w lesie, bez dokumentw" - napisaa koleanka uczestniczek akcji.

Dziaaczki dotary - wedug tej samej relacji - do wsi Bieki, 1,5 km od ukraiskiej granicy i zwrciy si o pomoc do mieszkacw. Jak pisz biaoruskie media, w nocy z wtorku na rod wrciy na Ukrain.

Szef KGB na Biaorusi Wadzim Zajcau nazwa w rod incydent z dziaaczkami Femenu "ordynarn prowokacj". Zapewni, e jego ludzie dziaaczek ukraiskiej organizacji "nie dotykali". Doda, e mog one opowiada, co im si podoba, ale podawana przez nie wersja wypadkw jest "ich wymysem".

Rzecznik MSW Biaorusi Kanstancin Szalkiewicz powiedzia z kolei, e resort sprawdza, czy nie doszo do popenienia przestpstwa wobec dziaaczek. Jak zaznaczy, ani one same, ani ambasada Ukrainy w Misku nie zoyy zawiadomienia o przestpstwie. "Zastrzee do funkcjonariuszy milicji nie zgaszay" - zaznaczy.

W rod feministki z Femenu zapowiedziay w Kijowie kolejn akcj na Biaorusi. "Obiecujemy, e bdzie druga akcja, ju j planujemy" - owiadczya Inna Szewczenko, jedna z aktywistek uprowadzonych na Biaorusi.

Via: wiadomosci.gazeta.pl


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~tndiJ$Na

This entry was posted in PL and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply