Pháp: 2 Cô Ngực Trần Phá Hội Thảo Hồi Giáo Bảo Thủ

PARIS - 2 đội viên của phong trào tranh đấu phụ nữ Femen nhảy lên sân khấu gây gián đoạn buổi hội thảo “Phụ nữ và đạo Hồi” của 1 tổ chức Hồi Giáo bảo thủ họp tại ngoại ô Paris hôm cuối tuần – mục tiêu của hội thảo là 1 kiến nghị của Change.org thu 6000 chữ ký lên án sự tham dự của các diễn giả bảo căn như Nader Abou Anas chủ trương cho phép cưỡng dâm trong hôn nhân. 2 phụ nữ là người Algeria và Tunisia chiếm sân khấu với khẩu hiệu là dòng chữ “Không ai làm tôi quy phục” vẽ trên bán thân trần.

Theo phát ngôn viên của Femen, 2 người này đã gây gián đoạn cuộc thảo luận của 2 giáo sĩ về vấn đề nên đánh vợ hay không – nhưng, trong ghi âm, diễn giả Mehdi Kabir hô hào đồng đạo theo gương tiên tri trong việc cư xử với vợ.

Cảnh sát và ban tổ chức hội thảo định kiện 2 đội viên Femen về hành động “phá đám”.

Via: vietbao.com


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~FtGpP$6Is

This entry was posted in VN and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply