Pikieta poparcia polskich nacjonalistek dla francuskich protestów w …

W środę 5 czerwca, w Warszawie, przed ambasadą Francji, odbyła się pikieta poparcia dla Manif pour tous. Pikietę zorganizowały Kobiety dla Narodu i Women Against Femen. Młode nacjonalistki, wspierane przez działaczy Opcji Narodowo Społecznej i niezrzeszoną katolicką ekstremę prawicy, wyrażały podczas pikiety poparcie dla Francuzów walczących z przepisami wprowadzającymi małżeństwa pederastów i adopcje dzieci przez pederastów.

Od wielu tygodni rządzący Francją lewicowi ekstremiści ignorują gigantyczne manifestacje przeciw wprowadzeniu szkodliwych społecznie przepisów. By złamać opór Francuzów policja terroryzuje obrońców rodziny łamiąc ich prawa obywatelskie.

Równocześnie władze francuskie łamiące prawa obywatelskie obrońców rodziny, zapewniają bezkarność wynajętym prostytutkom dokonującym profanacji pod szyldem Femenu. Pikieta polskich nacjonalistek, obok poparcia dla francuskich obrońców rodziny, była aktem niezgody na agresje chamstwa i głupoty w wykonaniu Femenu.

Uczestnicy pikiety wyrazili swoją solidarność z działaczkami Les Antigones oraz z identarystami zatrzymanymi po manifestacji i przetrzymywanymi na komisariatach nawet przez dwie doby bez postawienia zarzutów.

Warszawska pikieta była jedną z kilku pikiet organizowanych w całej Europie przez Christian Women Against Femen. Podobne protesty odbyły się w Mediolanie, Brukseli, Budapeszcie.

Kobiety dla Narodu to inicjatywa młodych nacjonalistek mająca na celu propagowanie patriotyzmu, edukacje historyczną, aktywizacje obywatelską kobiet, działania na rzecz rodziny i walkę z aborcją. Christian Women Against Femen to koalicja na rzecz obrony wartości chrześcijańskich i walki ideowej z Femenem stworzona przez nacjonalistki z polskiej organizacji Kobiety Dla Narodu i nacjonalistki węgierskie z Jobbiku.

Jan Bodakowski

tekst na ten temat ukazał się pierwotnie na portalu Prawy.pl http://www.prawy.pl/

Jan Bodakowski

ukończył z bardzo dobrym wynikiem studia dzienne na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na kierunku polityka społeczna. Autor licznych publikacji i recenzji. Publikuje też rysunki satyryczne. Bierze aktywny udział w życiu politycznym.

To jest: Jan Bodakowski


Via: prawica.net


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~1SKLf$3Qh

This entry was posted in PL and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply