Polonahé Ukrajinky proti Euru

Pt Ukrajinek se v ptek svlklo ped Olympijskm stadionem v Kyjev, aby tak protestovalo proti ervnovmu mistrovstv Evropy, kter podle nich zmn Ukrajinu v "evropsk veejn dm".

Protest, kterho se zastnilo pt aktivistek ukrajinskho hnut za prva en Femen, se uskutenil ped stadionem jen nkolik hodin pedtm, ne veden Evropsk fotbalov unie (UEFA) vylosuje v Kyjev podobu skupin pro ME 2012.

Polonah eny v Kyjev protestuj pravideln. Chtj tak upozornit napklad na politicky nekorektn jednn, sociln zneuvn a vykoisovn en na Ukrajin. Ptice mladch en, kter na sob mly jen kalhotky a punochy, kiela sexuln explicitn hesla a drela transparenty s npisy proti UEFA, ne se je policii podailo odvzt na stanici.

"Chceme, aby veden UEFA a fanouci na chvli zapomnli na kopn do balonu a uvdomili si, e Ukrajina m urit sociln problmy a bhem ME se stane evropskm bordelem," nechala se slyet vedouc ena protestujc skupiny, dvaadvacetilet Olexandra evenkov. "Jsme si jist, e UEFA tu chce bhem ampiontu rozvinout sexuln turistiku a prodvat sexuln sluby. Turnaj nen jen sportovn zleitost," pidv se Anna Hucolov z hnut Femen.

Femen tvrd, e jeho clem je zlepit roli en na Ukrajin, kterou stle ovldaj mui. Fotbalov ME host od 8. ervna do 1. ervence ptho roku Ukrajina spolu s Polskem.

Via: efotbal.cz


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~AKorX$Cy

This entry was posted in CZ and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply