Ukrajinská feministka z Femen podřízla křesťanský kříž. Francie jí …

Dlouhovlas blondnka Inna evenkov na protest proti uvznn punkerek z Pussy Riot podzla tymetrov kesansk k. Nsledn ji pr zaali sledovat tajn agenti a chtli ji zatknout. Msc pot uprchla z Kyjeva do Pae, kde podala o politick azyl. Ten j dajn byl nedvno uznn.

Francie udlila azyl feministick aktivistce, kter loni v Kyjev motorovou pilou podzla kesansk k. Oznmily to tiskov agentury s odvolnm na dotynou Ukrajinku.

Tiadvacetilet Inna evenkov z hnut Femen podala o azyl kvli vhrkm, kter zaala dostvat, kdy loni v srpnu s odhalenm poprsm pokcela tymetrov devn k. Uinila to na protest proti vznn rusk feministick punkov skupiny Pussy Riot.

Ti lenky Pussy Riot byly tehdy prv souzeny v Moskv kvli vtrnosti v hlavnm ruskm pravoslavnm chrmu, kde u olte zpvaly "punkovou modlitbu". Chtly tak protestovat proti tomu, e hlava pravoslavn crkve pr ped prezidentskmi volbami podporovala Vladimira Putina.

Ten se i tak vrtil do Kremlu jako vldce. Dv punkerky byly odsouzeny na dva roky do vzeskho tbora, tet vyvzla s podmnkou. Kritici hnut Femen tvrdili, e dlouhovlas blondnka evenkov nepodzla pravoslavn, ale eckokatolick k, vztyen k uctn obt komunismu.

tk do Pae

Msc po inu evenkov dajn za dramatickch okolnost uprchla z Kyjeva do Pae, aby se zbavila dohledu agent ukrajinsk tajn sluby, kte se ji dajn chystali zatknout. Do Francie pijela na turistick vzum.

dost o azyl podala v noru a nyn oznmila, e francouzsk ady "nedvno" uznaly, e je politickou uprchlic. To ale nen mon ovit, protoe jde o "dvrnou" informaci. Aktivistka nicmn ukzala dokumenty, kter udlen azylu potvrzuj.

FOTO: Ped Ikeou, v Louvru i na hbitov. Kde protestuj polonah aktivistky Femen - tte ZDE

Pussy Riot v novm klipu podkovaly za podporu Madonn i Green Day a zaplily Putina - tte ZDE

Hnut Femen evenkovou souasn povilo, aby ve Francii vybudovala regionln poboku, kter se podle n m stt hlavnm stedm. "Byl to krok k pemn Femen z nrodnho v globln hnut," prohlsila.

Hnut, znm od roku 2010 akcemi napl vysvleench demonstrantek, se chyst otevt "koly revoluce", aby Francouzky a dal aktivistky nauilo protestovat. Prvn "vcvikov stedisko novho feminismu" otevelo hnut v Pai loni v z.

Ve Francii aktivistky Femen podaly napklad protidemonstrace vi protestm proti povolen homosexulnch satk. Dv francouzsk aktivistky a jedna Nmka byly v kvtnu za protest s obnaenm poprsm zateny v Tunisku, ale nedvno byly proputny na svobodu.

TK, iHNed.cz, 9.7.2013 9:40tisknipoli


Open all references in tabs: [1 - 8]

Via: web.volny.cz


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~GDJNP$3Ze

This entry was posted in CZ and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply