V Rusku kdosi kácí kříže jako protest proti soudu s Pussy Riot

Akce nsledovaly pot, co v Kyjev aktivistka ukrajinsk feministick skupiny Femen veejn s obnaenou hrud podzla motorovou pilou pravoslavn k - na protest proti odsouzen trojice lenek punkov skupiny Pussy Riot k dvma letm odnt svobody.

Ukrajinsk feministky pak ohlsily "kovou vpravu" s motorovmi pilami do Ruska s clem "oezat vliv pravoslav". Nen vak znmo, e by Ukrajinky na vchod skuten vyrazily, k odpovdnosti za posledn incidenty se nepihlsily.

Fotogalerie

Happening za Pussy Riot v Kyjev. Pslunice feministick organizace FemenHappening za Pussy Riot v Kyjev. Pslunice feministick organizace FemenHappening za Pussy Riot v Kyjev. Pslunice feministick organizace FemenHappening za Pussy Riot v Kyjev. Pslunice feministick organizace Femen

Zobrazit fotogalerii

Mezitm navc vylo najevo, e aktivistka v Kyjev podzla nikoliv pravoslavn, ale eckokatolick k vztyen na pamtku obt stalinismu.

"A ti barbai vysvtl sv motivy"

Rusk ombudsman Vladimir Lukin, kter sm odsouzen Pussy Riot kritizoval, oznail ponn "lama k" za "orgie nenvisti a zvrstva". "Byl bych moc rd, kdyby ti barbai dobrovoln vystoupili z anonymity a vysvtlili sv motivy," ekl.

Crkev sty svho prelta Vsevoloda aplina oznaila dopaden pachatel za "vc cti justinch orgn, sttu a cel spolenosti".

O vkendu policie zaala sthat neznm pachatele, kte rozezali na kusy ti ke vztyen minul msc v eljabinsk oblasti na Uralu, a svalili k v Archangelsk oblasti na severu zem.

Bhem soudu nad Pussy Riot se tak na zdech nkolika kostel objevily hanliv npisy, v Krasnojarsku na Sibii mstn umlci nakrtko "pejmenovali" nzvy ulic po odsouzench lenkch kapely.

V Moskv pak mezi pravoslavnmi aktivisty vznikl npad vytvoit hldky stec kostely, ale mstn ady nvrh zavrhly jako kodliv.

"Provokace reimu ve stylu podplenho Reichstagu?"

Nejbli spolupracovnci odsouzench punkerek "podporu" v podob nien k odmtaj. Nevyluuj ani, e me jt o provokaci reimu. "Kcen k nelze neodsoudit. Myslme si, e s velkou pravdpodobnost se tak dlo na pkaz ad," prohlsil druh jedn z punkerek.

"Nien k je patrn stejnou provokac reimu, jako bylo podplen skho snmu (nmeckmi nacisty)," tvrd obhjce Nikolaj Polozov. Jeho kolegyn Violetta Volkovov se obv, aby nensledovalo "pijet protistavnch zkon zpsujcch postih v oblasti nboenstv, a klerikalizace sttu".

Ppad Pussy Riot hbe svtem

Via: zpravy.idnes.cz


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~8erPW$1Z8

This entry was posted in CZ and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply