Vandalové v Rusku kácí pravoslavné kříže

Aktuln zprvy

Vandalov v Rusku kc pravoslavn ke

27.8.2012 12:12 TK (Moskva)

V Rusku se zan it nov fenomn - podezvn k. Zatm jsou znmy tyi ppady z Uralu a severu Ruska. Crkev vyzvala ady k vyptrn a psnmu potrestn vandal.

Pesn motiv nen znm, ale akce nsledovaly pot, co v Kyjev aktivistka ukrajinsk feministick skupiny Femen s obnaenou hrud podzla motorovou pilou pravoslavn k - na protest proti odsouzen trojice lenek punkov skupiny Pussy Riot k dvma letm odnt svobody za zazpvn psniky proti Vladimiru Putinovi v moskevskm chrmu.

Ukrajinsk feministky pak ohlsily "kovou vpravu" s motorovmi pilami do Ruska s clem "oezat vliv pravoslav". Nen vak znmo, e by Ukrajinky na vchod skuten vyrazily, k odpovdnosti za posledn incidenty se nepihlsily. Mezitm vak vysvitlo, e aktivistka v Kyjev podzla nikoliv pravoslavn, ale eckokatolick k, vztyen na pamtku obt stalinismu.

Rusk ombudsman Vladimir Lukin, kter sm odsouzen Pussy Riot kritizoval, oznail ponn "lama k" za "orgie nenvisti a zvrstva". "Byl bych moc rd, kdyby ti barbai dobrovoln vystoupili z anonymity a vysvtlili sv motivy," ekl.

Crkev sty svho prelta Vsevoloda aplina oznaila dopaden pachatel za "vc cti justinch orgn, sttu a cel spolenosti".

O vkendu policie zaala sthat neznm pachatele, kte rozezali na kusy ti ke vztyen minul msc v eljabinsk oblasti na Uralu, a svalili k v Archangelsk oblasti na severu zem. Za vandalismus v Rusku hroz a ti roky vzen.

Bhem soudu nad Pussy Riot se tak na zdech nkolika kostel objevily hanliv npisy, v Krasnojarsku na Sibii mstn umlci nakrtko "pejmenovali" nzvy ulic po odsouzench lenkch kapely. V Moskv pak mezi pravoslavnmi aktivisty vznikl npad vytvoit hldky stec kostely, ale mstn ady nvrh zavrhly jako kodliv. Po znien k vak voln po pravoslavnch hldkch zeslilo.

Nejbli spolupracovnci odsouzench punkerek "podporu" v podob nien k odmt; nevyluuje ani, e me jt o provokaci reimu. "Kcen k nelze neodsoudit. Myslme si, e s velkou pravdpobnost se tak dlo na pkaz ad," prohlsil druh jedn z punkerek.

"Nien k je patrn stejnou provokac reimu, jako bylo podplen skho snmu (nmeckmi nacisty)," tvrd obhjce Nikolaj Polozov. Jeho kolegyn Violetta Volkovov se obv, aby nensledovalo "pijet protistavnch zkon zpsujcch postih v oblasti nboenstv, a klerikalizace sttu".

 (juml)

Chcete bt pravideln informovni o novch zprvch, lncch a dn v magaznu ChristNet? Mete! Na adrese www.facebook.com/Christnet, Twitteru nebo dky slub Kindly.cz - zdarma na va elektronick tece knih.

Na hlavn stranu Magaznu ChristNet.cz

Open all references in tabs: [1 - 4]

Via: christnet.cz


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~BytwV$1Yl

This entry was posted in CZ and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply