Video: Topless feministe beschadigt EK-bokaal

Het zilveren object raakte niet beschadigd. De 23-jarige vrouw is een activiste van de groep Femen, dat zich inzet voor de strijd voor vrouwenrechten. De leden van de groep houden wel vaker (half)naakte protesten. Femen vreest dat het EK 2012 in Polen en Oekraïne zal leiden tot een toename van het sekstoerisme. Om die reden worden de protesten in gang gezet.

Beveiligers arresteerden de vrouw direct op het Plein van de Onafhankelijkheid. Ze werd dezelfde avond nog vrijgelaten, maar moet maandag voorkomen om haar daad te verklaren.

Via: elfvoetbal.nl


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~wndiJ$u0

This entry was posted in NL and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply