W Kijowie na miejscu ściętego krzyża ustawiono tymczasowy

Dzisiaj w centrum Kijowa został ustawiony tymczasowy krzyż ku czci ofiar represji zamiast ściętego wczoraj w sposób barbarzyński przez członkinię organizacji FEMEN.

W jej sprawie wszczęto sprawę karną z artykułu „Chuligaństwo”, przewidującego karę ograniczenia wolności do 5 lat lub pozbawienia wolności do 4 lat.

Tymczasowy krzyż został ustawiony przez aktywistów różnych organizacji i związków politycznych. Zgodnie z planem za tydzień zostanie ustanowiony stały pomnik, podobny do poprzedniego.

Via: polish.ruvr.ru


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~rVTXM$1V4

This entry was posted in PL and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply