Watykan: Do aresztu trafiły dwie osoby

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Money.pl sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przy rejestracji w serwisie Money.pl adres poczty elektronicznej.

Przez założenie konta użytkownika w serwisie
Money.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych
osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych oraz
umieszczenie ich w bazie danych Money.pl sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 23, kod poczt. 50-365,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem 0000045348, NIP 897-16-52-608, kapitał zakładowy
3509500,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 roku z późn.
zm.).

Informujemy, iż posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz
ich poprawiania, a także zwrócenia się z żądaniem usunięcia podanych danych
osobowych. Zbierane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia
usług w serwisie Money.pl. Nie udostępniamy danych osobowych innym
podmiotom, z wyjątkiem zakresu niezbędnego do prawidłowego świadczenia usług
w serwisie. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest całkowicie
dobrowolne.

Akceptuję regulamin
serwisu Money.pl.

Via: prawo.money.pl


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~u0AmB$5m3

This entry was posted in PL and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply