Aktivistka Femen probodla Putinovu sochu. Čeká ji soud

Aktivistka Jana danovov napadla figurnu s pokikem "Putin, dikttor". Chytla ji za vlasy a pak shodila na zem ped figurny dalch souasnch sttnk, a probodla ji devnm bodcem. "Putinovi" se po pdu odloupl kus hlavy.

Incident se stal pouh den pedtm, ne se skuten prezident Putin zastnil ve Francii oslav 70. vro vylodn Spojenc za druh svtov vlky v Normandii.

Ojedinl incident

Veden muzea voskovch figurn tento in odsoudilo a obrtilo se na soud, aby od pachatelky zskalo odkodnn. Zrove oznailo incident za ojedinl.

Naposledy byla figurna v muzeu podobn napadena v roce 1979. Znzorovala tehdejho fa francouzsk komunistick strany Georgese Marchaise. Figurna, kterou "unesli" pslunci krajn pravice, byla nalezena ve vbhu medvd v pask zoologick zahrad s npisem "Moskva" na ele.

Hnut Femen vzniklo v roce 2008 na Ukrajin a od t doby se do nho zapojuj eny z ady zem. Za akce "nahoe bez" jim hroz v konzervativnch zemch, jako jsou Tunisko nebo Turecko, tresty nkolika let vzen. Sv sted m organizace nyn v Pai.

Via: lidovky.cz


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~KTbBK$5Ae

This entry was posted in CZ and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply