Các nhà hoạt động Femen tổ chức thoát y vũ trên Quảng trường …

Hai nhà hoạt động của phong trào Femen Ukraina đã tổ chức một cuộc thoát y vũ trên Quảng trường Thánh Phêrô tại Vatican. Hai cô gái đã cởi nửa trên trang phục trong một vài phút sau khi Mật Viện bầu tân Giáo hoàng bắt đầu, hãng TMNews cho biết.

Theo nguồn tin này, các cô gái đã châm lửa đốt một quả đạn khói màu đỏ.

Nhân viên thực thi pháp luật lập tức bắt bắt giữ họ và xác định danh tính.

Đêm thứ Ba, cuộc họp đầu tiên của Mật viện bầu Giáo hoàng thứ 266 đã được tiến hành ở Vatican với sự tham gia của 15 Đức Hồng y. Hàng chục ngàn tín hữu tập trung chờ tại Quảng trường Thánh Phêrô xem khói từ ống khói thánh đường Sistine bay lên. Nếu bầu được Đức Giáo Hoàng mới thì khói sẽ có màu trắng.

Via: vietnamese.ruvr.ru


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~WkUVc$2OL

This entry was posted in VN and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply