Egy fecske is csinál nyarat?

Aminát május 19-én tartóztatták le, amikor az egyik muzulmán temető falára a Femen szót felmázolta. Kegyeletsértéssel és erkölcstelen viselkedéssel vádolták. Ugyanakkor a lány akciói nagy visszhangot váltottak ki Tunisz határain túl is.

Florence Montreynaud történész és írónő, aki 40 éve vállal aktív szerepet a feminista mozgalomban, így kommentálta Amina cselekedetét:

Szerintem érdekes az összehasonlítás Jeanne D’Arckal. Egyedül, mindenkivel szemben. Ez különbözteti meg az ő tettét az utóbbi évtizedek feminista fellépéseitől, ahol mindig kisebb csoportok szerepelnek. Amina nagy veszélynek teszi ki magát. Senkinek nem ajánlatos így kockáztatni.

Amina nincs páncélban, mint az orléans-i szűz, éppen ellenkezőleg, leveti ruháját. Lehet persze különbözőképpen viszonyulni a Femenhez, de ez a mozgalom a női mellnek a megszokotthoz képest – a gyermekét szoptató anya vagy erotikus jelkép – teljesen más értelmezést adott. Olyat, amilyen annak idején még az antik mitológiában lehetett. De példaként említhetjük Eugene Delacroix A Szabadság vezeti a népet c. híres festményét, ahol a nőalak ruhája tépett, nincs idő rendbe szedni, a legfontosabb a küzdelem.

Amina az életét kockáztatja, hogy védelmezzen bennünket, egy jobb világban bízó férfiakat és nőket. Egy olyan világról van szó, ahol a nők a férfiakkal azonos jogokkal rendelkeznek, úgy öltöznek, ahogy nekik tetszik, azonos jogaik vannak az érzelmekre és azok kifejezésére.

Honnan merítik a feministák az erőt arra, hogy szembeszálljanak a külvilággal? Florence Montreynaud így látja a helyzetet:

Nagyon sok ellenállónál ez egyfajta belső csend és magabiztosság. Megvan az a meggyőződés, hogy ez az út az egyedüli helyes. Rengeteg példát lehetne említeni: Mandela, Martin Luther King, Gandhi ...Látjuk azt a háborítatlan nyugalmat, amellyel az eseményeket fogadják. Tetteiket ez a lelki nyugalom, az igazságra törekvés jellemezte.

Via: hungarian.ruvr.ru


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~jMhDZ$31B

This entry was posted in HU and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply