FEMEN manifestosunu Türkçe yayınladı

“Patriyarkaya karşı tam bir zafer” hedefiyle yola çıkan Femen örgütü, geçen aylarda Türkiye ofisini açtıktan sonra ideolojisini ve taleplerini açıkladıkları manifestosunu Türkçe yayınladı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, eylemlerini "Bedenim benim silahımdır!" sloganı üzerine kurgulayan FEMEN, hareketin fikirlerini ve mücadele biçimlerini destekleyen/paylaşan insanların bağışlarını kabul ederken, Siyasi partilerden, dini örgütlerden ve diğer lobi yapılarından yardım almayı kasıtlı olarak reddeden FEMEN'in hiçbir yatırımcısı bulunmuyor.

İşte FEMEN’in Türkçe yayınladığı manifestosu:

Başlangıçta beden vardı, kadın bedeninin hissi vardı, o kadar hafif ve özgürdü ki neşe hissini de beraberinde getirdi. Sonra adaletsizlik geldi, o kadar keskindi ki onu bedeninle hissedebilirdin, bedeni hareketsizleştirmeye başladı, hareketini engelledi, sonra bedenin seni rehin aldı. Ve bu yüzden bedenini bu adaletsizliğe karşı kullanmaya başladın. Bedeninin her hücresini patriyarkaya ve aşağılamaya karşı seferber etmeye başladın. Sonra dünyaya seslendin:
Bizim tanrımız bir kadın!
Bizim görevimiz protesto etmek!
Bizim silahımız çıplak göğüslerimiz!
Ve böylelikle FEMEN doğdu ve sekstremizm başladı.

FEMEN

FEMEN, göğüslerinde sloganlar yazan ve başlarında çiçekten taçlar bulunan cesur kadın aktivistlerin oluşturduğu uluslararası bir kadın hakları örgütüdür. FEMEN aktivistleri, ne kadar zor ve ne kadar provoke edici olursa olsun her türlü insancıl görevi yerine getirmeye fiziksel ve zihinsel olarak hazır olan özel eğitimli kadınlardır. FEMEN aktivistleri kendilerine karşı oluşan her türlü baskıya direnmeye hazırdır ve ideolojik sebeplerden dolayı tek başlarına mücadele etmeye itilmiştir. FEMEN, feminizmin özel bir kuvvetidir, onun öncü militan birimidir ve korkusuz ve özgür olan Amazonlar'ın tekrar vücut bulmuş modern halidir.

FEMEN'in İdeolojisi

Siyasi, ekonomik ve kültürel olarak erkeklerin işgali altındaki bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünyada kadın bir köle konumunda, her türlü hak kadının elinden alınmış durumda fakat en önemlisi kendi bedenini sahiplenme hakkı alınmış durumda. Kadın bedeninin tüm fonksiyonları en ağır şekilde patriyarka tarafından düzenlenip kontrol ediliyor. Kadından ayrı tutulmuş bir şekilde kadın bedeni ataerkil sistemin korkunç istismarı yüzünden bir obje olarak görülüyor; onun mirasçıları tarafından fazla kar, cinsel haz ve pornografik şovlar için kullanılıyor. Kadın bedeninin tüm kontrolünü elde tutmak, kadını baskı altında tutma yolunda anahtar rolü görüyor. Kadının cinsellikteki politik atılımı, onun özgürlük yolundaki en önemli şey demek. Kadının kendi bedenini kendisinin sahiplenmesi onu özgürlüğe kavuşturacak ilk ve en önemli adım. Ataerkil sistemden bağımsız olarak bir kadının çıplak olması sisteme mezar kazmak anlamına geliyor. Bu aynı zamanda kadın özgürlüğünün militan manifestosu ve kutsal sembolü demek. 

FEMEN'in çıplak saldırıları, tarihten beri süregelen kadın-sistem çatışmasının çıplak mücadelesidir, onun en görülür ve öncül örneğidir. Bir eylemcinin çıplak bedeni, kadın devriminin yeni bir biçimi anlamına geliyor ve ataerkil sistemin emirlerine karşı apaçık bir düşmanlık barındırıyor. 

FEMEN'in Hedefi: 

Patriyarkaya karşı tam bir zafer.

FEMEN'in Amaçları:

-Cesaretin ve kişisel örneğin gücüyle, köleliğin ilk ve son varoluş biçimi olan patriyarkaya karşı kadınların global bir güçte linç kanunu başlatmasına önayak olmak

-Patriyarkayı açık bir çatışmaya girmesi için provoke etmek ve böylelikle onun insan karşıtı saldırgan doğasını ifşa ederek tarihin gözü önünde gözden düşürmek
-Yıkıcı hamlelerle stratejik teslimiyeti kabul ettirinceye kadar patriyarkanın en temel enstitülerini sarsmak: diktatörlük, seks endüstrisi, kilise
-Patriyarkanın yarattığı erotik ve pornografik cinselliğe karşı olarak yeni bir devrimci kadın cinselliğini desteklemek
-Modern kadın kültürüne kötülüğe karşı aktif bir muhalefet ve adalet için güçlü bir mücadele aşılamak
-Dünyadaki en etkili ve en mücadeleci kadın birliğini oluşturmak.

FEMEN'in Talepleri

-Kadınları dayanılmaz yaşam koşullarına iten diktatörlük rejimlerinin, özellikle de şeriatı ve kadınlara karşı diğer sadizm metotlarını uygulayan teokratik İslam devletlerinin, derhal son bulması

-"Kölelik ticareti"nin yatırımcılarını, organizatörlerini ve müşterilerini cezalandırarak kadın istismarının en berbat biçimi olan fuhuşu tamamen sonlandırmak ve böylelikle seks endüstrisinin kadınlara karşı işlenmiş en geniş ölçekli ve en uzun süreli soykırım olduğunu gözler önüne sermek
-Tüm dünyada kiliseyi devletten tamamen ayırmak ve dini kurumların modern kadının sivil ve cinsel hayatına ve üreme/ürememe hakkına müdahale etmesini yasaklamak.

FEMEN'in Sekstremizm Taktiği

Sekstremizm FEMEN tarafından geliştirilmiş, kadınların feminist eylemselliğinin yeni bir biçimidir. Sekstremizm, patriyarkaya karşı isyan eden ve politik ve doğrudan eylemlerde vücut bulan kadın cinselliğidir. Cinsellik barındıran eylemler, ataerkil sistemin kadın cinselliğinin büyük devrimci görevini algılayış biçimini imha etmek içindir. Sekstremizmin ekstrem doğası, kadın FEMEN aktivistlerinin fiziksel, psikolojik ve entelektüel yönden patriyarkanın bekçilerinden daha üstün olduğunu kanıtlamaktadır. Sekstrem eylemlerin onaylanmayan formatı, kadınların kendi protestolarını istedikleri zaman istedikleri yerde yapabilme ve bu eylemlerinin kolluk kuvvetleriyle herhangi bir uyum içinde olmama hakkını temsil etmektedir. Sekstremizm kadınların, erkeklerin kaba aşırılığıyla ve bu aşırılığın getirdiği kirli sakatlama suçlarıyla ve bir çeşit terör tarikatıyla alay etme biçimidir. Sekstremizm, şiddetsiz ama oldukça da agresif olan bir provokasyon şeklidir; çürümüş ataerkil sistemin ve eskimiş politik değerlerin tüm kurumlarını sarsmayı hedefleyen güçlü bir silahtır.

FEMEN'in Sembolleri

Çiçekten taçlar, kadınlığı ve boyun eğmemenin gururunu temsil eder. Bu taçlar kahramalık taçlarıdır. "Beden pankartı", üzerinde gerçeklerin yazıldığı bedenle gerçekleri haykırmanın bir yoludur. FEMEN'in logosu "ф" şeklindeki Kiril harfidir. Bu harf, kadın hakları hareketi FEMEN'in sembolü haline gelmiş kadın göğsüne benzer ve Kiril alfabesinde FEMEN'in başharfi olan "F" anlamındadır.

FEMEN'in Sloganı

"Bedenim benim silahımdır!"

Yapı ve Faaliyetler

Uluslararası kadın hakları örgütü FEMEN, demokratik ülkelerde yasal olarak, diktatoryal rejimlerde ise yasadışı olarak faaliyet gösteriyor. FEMEN uluslararası bir örgüt olarak kabul görüyor ve şu an dünyanın farklı ülkelerinde ulusal FEMEN grupları kurma üzerine çalışıyor. Bugün Ukrayna, Fransa, Almanya, Brezilya, Kanada, İsrail, Meksika, İsveç, İspanya, Belçika, Hollanda ve Türkiye'de FEMEN temsilcileri bulunuyor. FEMEN, yeni kadın aktivistleri bünyesine katarak faaliyette bulunduğu ülke sayısını sürekli olarak büyütmeye çalışıyor. Kadın "sekstremist"ler, hareket tarafından Ukrayna ve Fransa'da kurulmuş olan eğitim merkezlerinde eğitim alıyorlar. FEMEN, kuruculardan ve en öne çıkan aktivistlerden oluşan Koordinasyon Konseyi tarafından yönetiliyor. 

Para

Örgütün eylemlerini desteklemeleri için FEMEN, hareketin fikirlerini ve mücadele biçimlerini destekleyen/paylaşan insanların bağışlarını kabul ediyor. Bunun yanında örgütün sembollerini taşıyan giyim ve aksesuar eşyalarını ve FEMEN üyelerinin kendilerinin ürettiği sanatsal objeleri satıyor. Siyasi partilerden, dini örgütlerden ve diğer lobi yapılarından yardım almayı kasıtlı olarak reddeden FEMEN'in hiçbir yatırımcısı bulunmuyor.

Via: t24.com.tr


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~G0AmB$5J9

This entry was posted in TR and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply