Femen znowu w akcji!

-Ałło Jewgienija? tut Natasza z Fiemiena Donieck. Szto ty Jewgienija s uma soszła z tom Wojewodzkim?

-No a wczom dieło?

-Ty skazała polskoj gazietie szto on użasnyj cziudak  i jewo nada w tiurmu. Jewhienija on wied nasz. prosto nasz.

U niewo maserati jest, u niewo szapogi kożane, wsio kożane, on miłjonieer. Nu dawaj Jewhienija budiem żenitsa s nimi s Figurskim i Wojewodzkim. eto plajboj nastojaszczyj plajboj.  popała by ty w kałabaniu.

-Nu durna ja durna. Miała w sąsieku siedit. Pawszechnij padjom nacjonalnewo czujstwa resził mnie razdiewatsia na dnie rożdienja Super-maria Bałotielliego.  No Wojewodzkij nie łełeczyj chwost. U niewo w żyzni sukces. Ty prawilno gawarisz nastawlju jemu kliter.

Via: grabie.salon24.pl


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~sDJMP$1Jr

This entry was posted in PL and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply