Festival dokumentů v Jihlavě ukáže i příběh tykadlového řidiče …

estnct ronk Mezinrodnho festivalu dokumentrnch film Ji.hlava zane v ter.Divci se mohou tit na estidenn pehldku svtovch snmk. Do Jihlavy se sjede mnostv osobnost znmch jmen.

Kilov lupa

Mezi nejvraznj poiny letonho ronku, kter potrv do nedle, by bezpochyby mlo patit nkolik svtovch premir. Mezi nimi bude napklad snmek Zem esk, domov mj, na kterm se podlelo pes 480 neprofesionlnch a 14 profesionlnch tb, nebo zfilmovan pbh tykadlovho idie Romana Smetany.

Letos se poprv po vce ne deseti letech pesunul festivalov stan za Dm kultury. Bude otoen smrem k nkupnmu centru.

Festival zamstn nkolik kulturnch zazen v Jihlav. Organiztoi vyuij teba divadeln a tanen sl Domu kultury, kino Dukla nebo Divadlo otevench dve. "Od rna do plnoci budou msta vyten filmy, pipravili jsme divkm pestr program," pravil editel Mezinrodnho festivalu dokumentrnch film Marek Hovorka.

Chod na vech mstech bude zajiovat 150 lid po dobu esti dn. Do akce se zapoj tak deset aut, kter ponesou barvy festivalu. A aby toho nebylo mlo, na nmst vbec poprv vyroste bludit pro dti.

Poty oekvanch a akreditovanch nvtvnk poadatel prozradit jet nechtj. "Nechceme nic zakiknout. Ale kdy to vezmeme podle sel z loskho ronku, dorazilo nm pes 2 700 host a vce ne 30 tisc divk. Letos by mohla bt ast jet lep," k s smvem Hovorka.

Zmn se tak penosy z filmask pehldky na obrazovku divkm. "Pesouvme se z T24 na T2, plnujeme zpodn pm penos. Kdy se nkdo zastn a pak se bude chtt vidt v televizi, stihne to," smje se Hovorka.

Do Jihlavy dky festivalu dokument doraz ada filmaskch osobnost. "Pijede Erika Hnkov, Olga Sommerov, ale tak teba okej Josef Va, lenky ukrajinsk aktivistick skupiny Femen, kter mon v republice krom ukzky svho umn zpunktuj njakou protestn akci, nebo Olga ptov s novinkou Nejvt pn," zmnil editel.

Jednou z nejoekvanjch "bomb" bude svtov premira filmu Svobodu pro Smetanu, pbhu idie mstsk dopravy Romana Smetany.

Ten za namalovn tykadel politickm osobnostem na plaktech a nevykonn trestu musel do vzen. Soust jsou i zbry z minulho tdne vetn Smetanovy konfrontace s premirem Neasem tv v tv.

"Film je zajmavou zprvou o tom, e to, co dve bvalo bn, je najednou z popudu nkolika politik zmnno. A ukazuje situaci, kdy lovk kvli jejich vlivu skon na devadest dn ve vzen. Je to opravdu siln pbh," mn Hovorka.

Leton ronk vyel o milion korun levnji ne ten losk. "Nyn jsme na stce deset a pl milionu korun. Filmov dlny Industry Activity pak vychz na milion a pl," vyslil editel.

Via: jihlava.idnes.cz


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~c7gGJ$1nw

This entry was posted in CZ and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply