Fotograf strávil den s nahými aktivistkami. Podívejte se

Gleb Garani strvil den se temi ukrajinskmi aktivistkami z hnut Femen a vytvoil srii zajmavch snmk. eny toti na fotografich vystupuj obleen, co je v jejich ppad velmi neobvykl.

lenky hnut, zamenho zejmna na boj za rovn prva en, totiprotestuj vhradn polonah, co jim zaruuje vraznou pozornost vech svtovch mdi.

Podvejte se na fotogalerii

Femen pedstavil ve Vdni novinm svoje dal plny v obvyklm stylu.

Hnut zaloila v roce 2008 ekonomka Hanna Hucolov. Ta u se ale protest veejn nezastuje, pednost dala svm mladm a divoejm kolegynm.

Garani vyrazil do bytu Oleksandry evenkov, se kterou na panelkovm sdliti v Kyjev bydl dal tyi lenky hnut. Vtina en ve Femenu jsou studentky.

Na pten tiskovou konferenci ve Vdni pily eny obleen.

Dlouho tak ale nezstaly.

Ukrajinky inspiruj ensk aktivistky po cel Evrop, ale i v USA. Mstn organizace u vznikly ve vcarsku, Itlii nebo v sousednm Rakousku.

Prv ve Vdni pedstavily Ukrajinky v ptek na tiskov konferenci sv plny do budoucna. Jak jinak, ne nahoe bez.

Zapojte se do diskuze! Nov pes SMS

Via: lidovky.cz


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~MH47T$cN

This entry was posted in CZ and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply