İstanbul MB günlerim başlıyor!

Merhaba İstanbul !..Merhaba güzel kent !..

Merhaba İstanbullular !..

Ehleennn...sehleeennn...

Bu sabah, ayağımın tozuyla İstanbul'a avdet etmişken, Femen Kızlarının tekrar geleceğini açıklayan bloğumdan dolayı, memnuniyetlerini arzetmek içün, şahsımı havaalanında karşılayarak büyük sevgi nümayişleri yapan halimize, öncelikle teşekkür ederim.

Bana bu bahtiyar ve mes'ud hadiseyi yaşatan ve burada selametle yazılar döktürmeme vesile olan MB yönetimine de şükranlarımı arzederim.

Uçak seyahatim sırasında, her ne kadar,nümayiş olmaması için  Miiliyet .com. te -re Pilok yazarı olmamı gizlemek gayesiyle  tebdil-i kıyafetlerimle şahsımı kamuflaj etmeme rağmen, gerek uçak mürettebatının, gerekse saygıdeğer yolcu hemşehrilerimin şahsıma gösterdikleri izzet ve ikramdan dolayı, fevkaladenin fevkinde mütehassıs oldum efendim.

Özellikle telefonla şahsımı arayıp halimi,ahvalimi soran  ve beni VİP -ül şahane-i dairesine (*) davet eyleyen,Tayyare Bakanımıza da sizlerin vasıtasıyla arz-ı hörmetlerimi takdim ederim efendim...

İstanbul'a ayak bastığım an, çevremi saran Babıali -Cağaloğlu mürettibleri ve gazetecilerinin,

 ''- İstanbul'a hoş geldiniz !..  Duayenimiz... vs... gibi mânalı lafızlar tevdi ederek şahsımı onurlandıran genç gezeteci yazarlarımıza da şükraan..şükraann ...

Kendileri gelmeseler de Karanfilli Çeleng-i şahanelerini yollayan MB yönetimine de teşekkürlerimin borç hanelerine yazılmasını arzularım.

Memleketin Meclis-i mebusanında sabilerimizin istikbali için gavga-yı makaddes Maarif Savaşı eyleyen 4+4+4 Model Mebbus Gazilerimizin, şahsımı TV' de  görünce,  sulh-u salâh eyleyerek, Tayyâre Limanındaki basın toplantımı can kulağıyla dinlemeleri ,gözlerimi yaşartmıştır...

Daha sonra,kaldıkları yerden kavgalarına cesurca devam eden bu mebbus vatan evlatlarını ayakta alkışlıyorum..

Şiirlerime hayran olan gençlerin, yürüyüş yolum boyunca, büyük bir sevgi zinciri oluşturarak, dizelerimden yüksek sada ile bölümler, okumaları, bana ,  ''Daha ne olsun !..dedirtecek mahiyette idi ...

Tam da '' Hicaz Makamında, Artık Yazmayacağım ''  şarkısını ve '' Saba Makamında MB'ye ELVEDA !..gazelini '' besteleyip sunacağım esnada gördüğüm bu teveccüh beni mahcup eylemiştir.

Cumartesi Gecesi,bir münasip zamanda, Şişlice sahilindeki 7 yıldızlı Concordie Conrad Otel'de,

'' MB'de Toplam Kalite ve Sinirjik Hadiseler '' konulu  bir Panel'e iştirak eyleyeceğim...

Kusura bakmayınız, tam, şimdi, toplantı gündemini yazacaktım ki yazımı aceleyle yayına vermiş bulundum...Yani mektubun zarfını kapatmış oldum !..

Bundan sonraki bloğumda gündemi arzedeceğim...

İstanbul'a dair yazılarımı  da takip edebilirsiniz...

Böylece, İstanbul MB Günlerim başlıyor...

Beklerim efendüm..

* * * * * * * * *

Mühim not : Bu bir mizahi blog yazısıdır...Mükteseb ve farklı kategoriye nakil eylemeyünüz...

 

Via: blog.milliyet.com.tr


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~u9YcL$jt

This entry was posted in TR and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply