Nahé Ukrajinky prý v Bělorusku unesli a zneuctili

Podle bloruskho vysln rozhlasov stanice Rdio Svoboda bylo zhruba tyicet zadrench odsouzeno k t a desetidennm trestm vzen.

Demonstranti si na centrlnm minskm nmst chtli pipomenout losk brutln zsah policie proti mnohatiscov demonstraci, jej astnci protestovali proti dajn zmanipulovanm prezidentskm volbm. Stovky lid byly tehdy zadreny a nkolik destek organiztor akce bylo odsouzeno k a estiletm trestm vzen.

Svodobu pro vzn

Pelen se konala za zavenmi dvemi, do soudn sn nemli pstup novini ani pbuzn. Soud kladl zadrenm za vinu ast v nepovolenm shromdn, vtrnictv a tok na veejnho initele. Podle soudnho protokolu je vtina odsouzench bez stlho pracovnho pomru.

Mezinrodn dohru mla skandln akce znmho ukrajinskho hnut Femen, jeho poloobnaen aktivistky v ter protestovaly proti represvnmu reimu prezidenta Alexandra Lukaenka ped hlavn centrlou tajn policie KGB v Minsku. tylenn vprava bojovnch dvek svj happening absolvivala zpotku bez vt jmy, po jejm skonen vak aktivistky beze stopy zmizely.

Aktivistky tvrd, e je unesli agenti KGB

Informace mla pvodn mdia jen o kameramance skupiny, australsk novince Kitty Greenov. Tu v ter minsk policie zadrela a zabavila j kameru a fotoapart. Po drazn intervenci australskho velvyslanectv byla Greenov proputna z vazby a vyhotna. Nyn se nachz v metropoli sousedn Litvy Vilniusu.

Odpoledne se ozvala i skupina ostatnch dvek, kter dajn v pondl veer ped odjezdem z minskho ndra do Kyjeva napadla skupina agent blorusk KGB. Dvky byly se zavzanma oima vyvezeny do lesa na jihu Bloruska, kde je policist ohroovali noem, vysvlkli, osthali, polili benznem a vyhroovali uplenm. nosci nakonec nechali v noci nah aktivistky bez dokument v lese nedaleko blorusko-ukrajinskch hranic. Tam vykaly pjezdu pracovnk ukrajinskho velvyslanectv.

Via: lidovky.cz


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~A3vWF$Jv

This entry was posted in CZ and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply