Nahý protest proti Putinovi v Budapešti: Vrať se domů!

Nvtva ruskho prezidentav metropoli Maarska vyvolv pozornost i vzhledem k ukrajinsk krizi a skutenosti, e na zpad Ukrajiny ije poetn maarsk menina.

Konzervativec Orbn, kter je v Evrop oznaovn za ptele Kremlu a ve sv zemi pezdvan mal Putin, se podle agentury AP pedevm snait vyjednat dobrou cenu za rusk plyn. Nvtva je podle politolog dleit i pro Putina, kter tak me ukzat, e m pod spojence i uvnit Evropsk unie.

Maarsko pat spolu se Slovenskem a nov s eckem k nejhlasitjm kritikm protiruskch sankc Evropsk unie. Klovou roli pitom ve vztazch mezi Budapet a Moskvou hraje ropa a zemn plyn. Pes 85 procent svch poteb energetickch surovin dostv Maarsko z Ruska.

Via: lidovky.cz


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~v5nsH$5v0

This entry was posted in CZ and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply