Nikdo nás nebere vážně. Proto se svlékáme, tvrdí mladé Ukrajinky

Takovhle zprva mi ped pr tdny pistla v mailov schrnce: "Ty v, e ti vdycky se vm pomu. Ale tentokrt ne! Najdi si ty holky sama. Nebudu napomhat tomu, aby o nich vyla by jedna jedin dka v ktermkoliv evropskm denku. Pa, Sergej."

Sergej je novin. Vynikajc reportr listu Kommersant Ukrajina, workoholik, kter by sehnal slo snad i na Baracka Obamu. Pmou linku, samozejm.

U mnohokrt jsme si pomohli, a tak jsem mu napsala i te. Jestli nhodou nem slo na Annu Hucolovou i nkterou z jejch kolegy z ukrajinskho enskho hnut Femen.

Ano, to jsou ty dvky, kter jako zbra pouvaj obnaen adra. Svlkaj se hlavn doma, na Ukrajin. Ale byly i v Rusku, Blorusku, Turecku, Itlii i Nmecku. Bojuj za prva en, ale tu a tam se vnuj i vzdlenjm tmatm, teba rusk plynov politice. A u mte na jejich nahotu jakkoliv nzor, tm dvkm nelze upt proslulost, kter u dvno pekroila hranice Ukrajiny.

Sergej je nesn. A nen sm - pozdji se s podobnmi reakcemi setkm jet mnohokrt. e pr jsou to hloup husy. e po tdnu nevd, proti emu protestovaly. e na sebe jen strhvaj pozornost, protoe jsou exhibicionistky. A hlavn: e tm poulinm striptzem hat prci seriznch organizac a hnut, kter se opravdu sna nco zmnit. Pozor, tohle o Femen kaj i nkter ukrajinsk feministick uskupen.

Budi, ale j si na to chci pijt sama. Pu na vechny adresy a profily na socilnch stch, kter Femen uvdj na sv oficiln strnce. Ubhne pr dn. A pak najednou esemeska: "Dobr den, tady Anna z Femen. Zavolejte mi, prosm, a pijedete do Kyjeva. Moc rda se s vmi setkm!"

Leonardo na zdi

Dv se schzely v kavrn Kupido. Sedvaly u bytelnho stolu s oima zaboenma do notebook. To bylo jejich pracovn msto, jejich kancel a konferenn mstnost v jednom. Dlaly to tak od roku 2008, kdy hnut vzniklo.

Te u maj kancel!

Lpe eeno...

V pvabn Michajlovsk ulici v centru Kyjeva je takov umudlan prjezd. Na zdi sprejem nastkan logo Femen. Volm Ann na mobil, e u jsem tu, a ona do ticeti vtein vybh. M krtk vlasy barvy oranov revoluce. Hned se omlouv, e mus jet nco vydit, a si pr zatm "popovdm s holkama".

Fotogalerie

lenky ukrajinskho enskho hnut FEMEN u lta pouvaj ve svm spoleenskmlenky ukrajinskho enskho hnut FEMEN u lta pouvaj ve svm spoleenskmOKSANA AKOV. Tiadvacetilet lenka FemenOKSANA AKOV. Je j tiadvacet a na ele by klidn mohla mt nlepku Znte z

Zobrazit fotogalerii

Ta kancel nen tak docela kancel. Sp suternn byt, ti mstnosti. Je tu posilovac stroj, toho si vimnu nejdv. Na zemi uml trva. Na nejvt zdi napodobenina slavnho Leonardova anatomickho obrazu mue, ale tady je samozejm vyvedena ena, kter navc dr transparent: Fuck Euro 2012.

Na podlaze pod tm umleckm dlem le barvy a ttce a kelmky a hadky a... ano, tady si dvky maluj na sv obnaen adra obrzky a p politick hesla, kter pak ukou pi protestu. A kdy se po akci vrt, ve sprchovm kout hned vedle "Leonarda" si je zase smyj.

"Nkdy to jde ztuha. Kupujeme vodvzdorn barvy, aby se nerozmazaly, kdybychom se zpotily nebo kdyby pi protestu zaalo pret," k drobn dvka s dlouhmi katanovmi vlasy.

Jmenuje se Oksana akov, je j tiadvacet a na ele by klidn mohla mt nlepku "Znte z TV". Protoe ona je vedle Anny Hucolov jednou z nejvraznjch lenek Femen. Byla to tahle hubeouk Oksana, kdo se letos v noru ve dvacetistupovm mrazu svlkal u moskevskho sted plynrenskho gigantu Gazprom a protestoval proti jeho, jak Oksana zdrazuje, "vydrask politice". Byla to ona, kdo chtl pi prezidentskch volbch ukrst urnu s hlasovacm lstkem Vladimira Putina a prosedl za to trnct dn v rusk vazebn vznici. Byla to ona, koho v Blorusku mltili tamn kgbci (pozor, nejde o omyl i nadszku, blorusk tajn sluba se opravdu jmenuje KGB).

"U toho Gazpromu byla pern zima. Mla jsem prsty zmrzl tak, e jsem si skoro nebyla schopn rozepnout zip. Jene jak se jednou svlknete a zanete kiet, protestovat, mrz u nectte. Asi pracuje adrenalin," vysvtluje.

Starat se o mue

Oksana vyrostla na malm mst. Rodie ji vychovvali k tomu, aby se brzy a dobe vdala, aby mla dti a starala se o manela a domcnost a... No prost aby to vechno bylo tak njak normln. Jene prv ta skutenost, e takov smlen je na Ukrajin normln, Oksanu pivedla k Femen. A pozor, byla to prv ona, kdo se poprv na veejnosti svlkl. lenky hnut pvodn demonstrovaly ve spodnm prdle. I to pobuovalo, nehled na samotn fakt existence enskho hnut, kter pipadal znan sti spolenosti nenormln. A nemorln.

Pak jednou Oksana odhalila adra. A bylo. Femen naly svou formu boje, svou znaku.

Oksana te sed na t uml trv, na tenkch nataench nohou m pota. te zprvy a mezitm vykld o postaven en na Ukrajin. O tom, e "nn pohlav" nikdo neposlouch, dokonce ani doma, kdy jde teba o vbr nbytku. "Jakmile je kdekoliv by jen jedin mu, m automaticky posledn slovo," k. Jula a Saa, blonat krasavice po Oksanin levici, pikyvuj. enu nikdo nebere vn, samy to znaj. Vad jim ta nerovnost na vech rovnch, od domova pes kolu a po politiku. Vad jim vchova ke vdavkm a sporku, vad jim sexuln turistika, haraen na univerzitch, domc nsil. A taky pasivita Ukrajinek.

"Velmi brzy nm dolo, e musme nco dlat. e nememe sedt s rukama v kln. A brzy jsme si taky uvdomily, e to mus bt okujc, pobuujc. Jinak si ns nikdo nevimne. Prv proto, e v thle zemi nebere eny nikdo vn," k tyiadvacetilet Saa.

Toho doclily. Vimli si jich. Lid doma i v zahrani. Ale taky ady. Nejedna lenka Femen u je trestn sthna, Oksana taky, jak by ne. Jet tst, e Ukrajina nen Rusko. Zdej reim je mk a tyhle "topless bojovnice" to vd. Tud se ani neboj, e by skonily teba jako rusk aktivistky z Pussy Riot, kterm za "punkovou modlitbu" v moskevskm Chrmu Krista Spasitele hroz sedm let vzen.

ok rodi

Jene nejde jen o trestn sthn, e? To, co si lovk zaije v kruhu nejblich, me bt mnohem bolestnj ne njak soud a pokuty. lenky Femen maj sv zkuenosti. Nejen tch pr dvek, kter tvo jdro organizace. Rodinnmi martyrii si proly i mnoh z destek "pidruench", kter se jen tu a tam zastn njakho protestu. Zkaly se jich matky. Otcov do mdi kieli, e jejich dcery jsou labiln hysterky, narkomanky, alkoholiky.

"J se zaala zabvat socilnmi tmaty nkdy v estncti. Pak vznikly Femen, pily topless protesty. Pro rodie to bylo nepochopiteln. Mma se urazila. Vyhroovala, e se m zekne. Nebo e pijede do Kyjeva, sbal mi vci a odthne m dom. Kiela, e jsem ostudou rodiny," povzdechne Oksana.

Te u je to lep. "Vysvtlila jsem j, e je to moje ivotn posln. Revolun vc, stran dleit. Mma to vcemn pochopila a dneska u se vlastn o m jen boj. Hrozn boj."

A nen to snad pochopiteln, e se mma boj, kdy dt mlt nkde v kobce v Blorusku?

Femen maj v lecems pravdu. S postavenm en to na Ukrajin vskutku nen dn slva. Ano, Kyjev je Kyjev, tam ije mnoho modernch, emancipovanch en zpadnho stihu, se vemi plusy a minusy, kter to pin. Byznysmenky, manaerky, intelektulky. Maj sice o tetinu ni platy ne mui ve stejnch pozicch, ale jsou vcemn nezvisl. Jene sta vystrit paty za msto a asto dojde na Oksanina a Saina slova.

Dvky, kter jsou v sedmncti "lank a ik", u za njak ti tyi roky ekaj druh dt a ve ticeti jsou z nich oplcan strhan kuchtiky, co o sebe dvno pestaly dbt. Ano, tohle je zjednoduujc charakteristika. Ale trefn.

Ptm se Anny, kter u si mezitm vydila ve potebn, jak to bylo s jej vchovou. Pbh se pramlo li od toho Oksanina: Mal msto. Siln patriarcht. Mma chtla, aby se Anna brzy vdala. Hodn se hdaly. Kiely na sebe, anebo se naopak spolu vbec nebavily. Te je to lep. Mma se taky "jen" boj.

Osvobodme je

Anna je trochu jin ne Oksana a spol. Zakladatelka Femen je takov, no, ano, klidnj. Mluv tieji, pohybuje se pomaleji, smje se decentnji. M malho, ohromn chlupatho psa, kter j le u nohou a oividn je bez nlady. "Ztra m prvn narozeniny. e by truchlil kvli tomu?" smje se Anna a pohlad to miniaturn stvoen po hlav. Bez odezvy.

Ptm se j, kde Femen berou penze. Tohle je dost dleit otzka, nebo ony soustavn el obvinnm, e jsou nm projektem, e je nkdo tajn financuje. Anna tvrd, e si dost vydlaj z donorskch pspvk a tak prodejem triek, hrnk a dalch vc v on-line obchodu Femen. Oksana vyrb takzvan adrografie. Namaluje si na hru logo Femen a pak malbu obtiskne pmo z ader na triko. M to pr spch. Anna je mozkem, velitelkou, tmelcm prvkem Femen, ale pi prostestech se nesvlk. Pro? "Na to se m ptaj vichni. Jsem u prost star umuen ensk," rozesmje se, ale hned zvn a vysvtluje, e dl vekerou prci kolem. Vetn komunikace s novini. "Nememe si dovolit, aby i m zatkli. Kdo by pak rozeslal tiskov zprvy?" Mimochodem, t "star a umuen" je osmadvacet.

Femen chtj osvobodit vechny eny svta. Nejen Ukrajinky, nejen Rusky a Blorusky. Teba i eny v arabskm svt. Kdy o tom plamenn hovo, neubrnte se smvu. Copak tyto vysokokolsky vzdlan dvky v, e si odhalovnm ader vynut zmnu staletch zvyklost v takov Sadsk Arbii? Oksana m jasno: "Bude to tk, ale jsme odhodlan bojovat teba cel ivot. Vechny eny svta mus mt prvo se svlknout. Jen tak se mou osvobodit."

Via: ona.idnes.cz


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~w7gFJ$1NP

This entry was posted in CZ and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply