Pháp cấp qui chế tị nạn chính trị cho nữ thành viên FEMEN

Nhà hoạt động nữ quyền FEMEN là Inna Shevchenko, người vào năm 2012 đã vác cưa ra phá hoại cây thánh giá tưởng niệm ở trung tâm Kyiv, nay vừa nhận văn kiện về được trao qui chế tị nạn chính trị ở Pháp, - như tuyên bố tại bộ phân báo chí của phong trào FEMEN hôm thứ Hai.

Theo dữ liệu từ bộ phận báo chí của FEMEN, sau khi Shevchenko rời Ukraina, cô này đã “triển khai tại Paris những hoạt động cách mạng sôi nổi”, - như tin đưa của "Interfax".

Cụ thể, theo khẳng định của phong trào nữ quyền, Inna Shevchenko đã khai trương ở ngay trung tâm thủ đô Pháp một “trại huấn luyện quốc tế đào tạo thành viên FEMEN".

Via: vietnamese.ruvr.ru


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~OMhEZ$3Z8

This entry was posted in VN and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply