Podřízla kříž, na Ukrajině jí vyhrožovali. Francie aktivistce udělila azyl

Tiadvacetilet Inna evenkov z hnut Femen podala o azyl kvli vhrukm, kter zaala dostvat, kdy loni v srpnu s odhalenm poprsm pokcela tymetrov devn k. Uinila to na protest proti vznn rusk feministick a punkov skupiny Pussy Riot.

Ti lenky Pussy Riot byly tehdy prv souzeny v Moskv kvli vtrnosti v hlavnm ruskm pravoslavnm chrmu, kde u olte zpvaly "punkovou modlitbu". Chtly tak protestovat proti tomu, e hlava pravoslavn crkve pr ped prezidentskmi volbami podporovala Vladimira Putina.

Putin se i tak do Kremlu vrtil. Dv punkerky byly odsouzeny na dva roky do vzeskho tbora, tet vyvzla s podmnkou. Kritici hnut Femen tvrdili, e dlouhovlas blondnka evenkov nepodzla pravoslavn, ale eckokatolick k, vztyen k uctn obt komunismu.

Msc po inu evenkov uprchla z Kyjeva do Pae, a to pr za dramatickch okolnost, aby se zbavila dohledu agent ukrajinsk tajn sluby. Ti se ji dajn chystali zatknout. Do Francie evenkov pijela na turistick vzum. dost o azyl si podala v noru. Nyn oznmila, e francouzsk ady "nedvno" uznaly, e je politickou uprchlic. To ale nen mon ovit, protoe jde o "dvrnou" informaci. Aktivistka nicmn ukzala dokumenty, kter udlen azylu potvrzuj.

Vcvikov stedisko novho feminismu

Hnut Femen evenkovou souasn povilo, aby ve Francii vybudovala regionln poboku, kter se m te podle n stt hlavnm stedm. "Byl to krok k pemn Femen z nrodnho v globln hnut," prohlsila. Hnut, znm akcemi napl vysvleench demonstrantek od roku 2010, se chyst otevt "koly revoluce", aby Francouzky a dal aktivistky nauilo protestovat. Prvn "vcvikov stedisko novho feminismu" spustilo hnut v Pai loni v z.

Ve Francii aktivistky Femen podaly napklad protidemonstrace vi protestm proti povolen homosexulnch satk. Dv francouzsk aktivistky a jedna Nmka byly za protest s obnaenm poprsm zateny v kvtnu v Tunisku, ale nedvno byly proputny na svobodu.

Via: lidovky.cz


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~QTbBK$3aB

This entry was posted in CZ and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply