Polisen har släppt Femen-aktivisten

Hon straffades med ett portförbud till Vatikanen, Peterskyrkan och till andra heliga platser.

Det är oklart om aktivisten får några andra straff. Hon kunde ha åtalats för osedligt uppträdande på allmän plats, störande av freden och stöld.

Femen-aktivisten hade skrivit  "gud är en kvinna" på sin bara överkropp. Hon genomförde aktionen inför tiotusentals katoliker som samlats på Petersplatsen.

Vatikanstaten verkar se allvarligt på aktionen. Påvens talesman Federico Lombard sade till nyhetsbyrån AGI att aktionen är allvarlig eftersom man medvetet sårat många människors religiösa känslor.

Vatikanstaten kan döma personer som begår brott i dess territorium eller överlämna dem till Italien.


Via: hbl.fi


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~BerPW$5k0

This entry was posted in SE and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply