Polonahé Femen se v Kyjevě pustily do Lukašenka

V ter eny v ukrajinsk metropoli protestovaly ped budovou, ve kter byl Lukaenko ubytovn. Blorusk prezident, jen je na Zpadoznaovan za poslednho evropskho dikttora, je v Kyjev na dvoudenn nvtv,

Lukaenko, oznaovan na Zpad za poslednho evropskho dikttora, se sympatiemi k sovtskm djinm a jejich tvrcm nikdy netajil. Ped dvma lety na tiskov konferenci oznail Lenina za myslitelskou osobnost, Stalin byl podle nj "skromnm lovkem, kter toho uinil nemlo pro stt".

Minul tden soud v Tuniskou poslal na tyi msceti lenky Femen za me kvli neslunmu chovn.Policie zatkladv Francouzsky a jednu Nmklu koncem kvtna, kdy vysvleen do pasu protestovaly ped justinm palcem v tunisk metropoli proti zaten mstn lenky hnut Femen Amny Tajlrov. Tla mly popsan npisy Propuste Amnu.

Ti Evropanky z hnut Femen skonily v Tunisku ve vzen.

Tato devatenctilet Tunisanka je ve vazb od 19. kvtna. Je obvinna z neleglnho dren spreje se slznm plynem pi kvtnov demonstraci islmskch radikl v Kajruvnu. Krom toho by mohla bt obalovna i ze znesvcen hbitova, protoe byla zadrena, kdy na ze kajruvnskho hbitova psala slovo Femen. Za to j hroz a dvoulet vzen.

Islamist vs. Femen
Tunisku vldne po revolunch udlostech v roce 2011 Strana obnovy, charakterizovan jako umrnn islamistick. Prosazuje ale ve spolenosti stle astji islm a Tajlrov proti tomu protestovala v duchu Femen - zveejnila na internetu sv snmky. Byla na nich do pl tla nah a trup mla popsan protivldnmi hesly.

Tunit salafist hlsc se k Al-Kid j vyhroovali smrt, po ti tdny ji doma vznila rodina, dokud se j v dubnu nepodailo uprchnout. lenky z hnut Femen poukazuj svmi akcemi na poruovn lidskch prv.

Via: lidovky.cz


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~Yx1ZT$3EP

This entry was posted in CZ and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply